Spring naar inhoud

Model G

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
       
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP-31109-MBO 02/07/20 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP-31109-VAVO 02/07/20 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP2-31109-MBO 16/10/20 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP2-31109-VAVO 16/10/20 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP4-31109-MBO 09/06/21 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP4-31109-VAVO 09/06/21 Ja
Extra hulp voor de klas EHK20070 01/04/21 Ja
Extra hulp voor de klas EHK21047 05/08/21 Ja
Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 EBEN21029 31/03/21 Nee
Instructeursbeurs 2020 1086708-1 15/07/20 Ja
Instructeursbeurs 2021 1176884-1 19/08/21 Nee
Lerarenbeurs 2020 div* div* Ja
Lerarenbeurs 2021 1166150-1 27/07/21 Nee
Lerarenbeurs 2021 1177535-1 23/08/21 Ja
Zij-instroom 2018 div* div* Ja
Zij-instroom 2019 div* div* Ja
Zij-instroom 2020 div* div* Nee
Zij-instroom 2021 div* div* Nee
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 1088105-1 28/07/20 Ja

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag v/d toewijzing
EUR
ontvangen t/m 2020
EUR
totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar
EUR
Saldo per 1-1-2021
EUR
Ontvangen in 2021
EUR
totale subsidiabele kosten in 2021
EUR
Te verrekenen per 31-12-2021
                   
      0 0 0 0 0 0
Totaal     0 0 0 0 0 0

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing v/d
EUR
Ontvangen
t/m 2020
EUR
totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar
EUR
Saldo per 1-1-2021
EUR
Ontvangen in 2021
EUR
totale subsidiabele kosten in 2021
EUR
Saldo per 31-12-2021
EUR
                   
Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007* 1190735 23/05/2017  1.951.521   1.853.945   4.746.489   187.374   97.576   1.631.099  0
Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003** 28408537 16/06/2021  421.268  0 0 0  421.268   155.486   309.115 
Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg FLEX20002 17/09/2020  500.000   300.000   53.175   246.825  0  123.400   123.425 
Totaal      2.872.789   2.153.945   4.799.664   434.199   518.844   1.909.984   432.541 
*Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.951.521
Lasten Alfa-college -3.837.333  
'in kind' bijdrage partners -2.540.255  
Totale lasten -6.377.588  
Overige (subsidie)bijdragen   1.497.467
Lasten Alfa-college   -2.339.866
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
**Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003    
Ontvangsten (Min. van OCW)   421.268
Lasten Alfa-college -155.486  
'in kind' bijdrage partners 0  
Totale lasten -155.486  
Overige (subsidie)bijdragen   43.333
Lasten Alfa-college   -112.153
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   309.115
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting