Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord

In 2021 hebben we mooie stappen gezet in het realiseren van onze strategische doelen en speerpunten. Dat doen we samen met docenten, begeleiders en ondersteuners: ‘samen ondernemend leren’ om de droom van studenten waar te maken en hen voor te bereiden blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn. Het is geweldig om te zien met welke betrokkenheid, creativiteit en plezier dat in de dagelijks praktijk vorm krijgt!

De NPO-middelen zijn een welkome bijdrage voor het realiseren van extra ondersteuning en begeleiding aan onze studenten en het beperken van de impact van de pandemie op de studievoortgang, brede ontwikkeling en het welzijn van onze studenten. Daarnaast dragen de middelen bij aan het versterken, verbreden en verdiepen van onze strategische doelen en de speerpunten in de Kwaliteitsagenda. Dat we daarin op de goede weg zijn, blijkt uit te tevredenheid van de CKMBO over de wijze waarop we dat instellingsbreed aanpakken en monitoren.

Ook werken we op verschillende thema’s aan versterking en verdieping van de samenwerking met onze partners in de regio. Mooi voorbeeld daarvan is DNA, een samenwerkingsverband in de noordelijke regio van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college. Met een gezamenlijke koers richt DNA zich op een aantal relevante maatschappelijke thema’s om te komen tot een gedeelde agenda op weg naar een groene, gezonde, gelukkige en gelijkwaardige regio en een betere wereld.

Een van de strategische thema’s die topprioriteit heeft is Leven Lang Ontwikkelen. We staan voor een aantal stevige maatschappelijke en regionale uitdagingen. Demografische ontwikkelingen (krimp en vergrijzing), een tekort aan vakmensen en een kortere doorlooptijd van beroepen in een snel veranderende samenleving. Dat alles vraagt om als mbo met de partners samen de schouders eronder te zetten om meer impact te kunnen maken. En door ontwikkelingen zoals digitalisering en nieuwe technologieën, veranderen de eisen die aan werknemers worden gesteld steeds sneller. Het up-to-date houden van professionele kennis en vaardigheden is dan ook belangrijker dan ooit.

Als mijlpaal in het kader van het speerpunt duurzaamheid hebben we in 2021 de geheel circulair verbouwde locatie aan de Voltastraat in Hoogeveen feestelijk in gebruik genomen. Onze ambitie voor de toekomst hebben we verwoord in een strategische nota: ‘Planetproof in de praktijk’. Als Alfa-college willen we een verbindende schakel zijn in een sterk regionaal netwerk van circulaire en duurzame samenwerkingspartners en een boegbeeld van circulariteit en duurzaamheid in Noord-Nederland. Dat is een van de manieren om meer waarde te creëren voor een betere wereld en de aarde in betere staat over te dragen aan de volgende generaties, zodat zij een gezond, veilig en gelukkig leven kunnen opbouwen.

We mogen en kunnen dat alles doen vanuit een gezonde financiële positie. Dat is reden tot dankbaarheid en geeft ons de mogelijkheid om onze maatschappelijke opdracht te vervullen. Daar blijven we volle kracht voor gaan met onze medewerkers en partners!

College van Bestuur,

Wim Moes, voorzitter                   Enno van der Werff, lid

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting