Spring naar inhoud

Staat van Baten en Lasten over 2021

Staat van Baten en Lasten over 2021

    31-12-2021
EUR
begroting 2021
EUR
31-12-2020
EUR
  Baten      
3.1 Rijksbijdragen 117.367.113 112.945.590 110.076.244
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 1.473.919 2.128.071 1.747.535
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden 60.614- 130.000 278.886
3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.945.821 3.247.301 4.370.456
3.5 Overige baten  2.644.500  1.990.300 2.387.171
         
  Totaal baten  125.370.739  120.441.262 118.860.292
         
  Lasten      
4.1 Personeelslasten 93.959.072 92.442.126 88.309.467
4.2 Afschrijvingen  7.446.788  8.572.640 6.106.754
4.3 Huisvestingslasten 6.821.585 6.708.000 6.214.342
4.4 Overige lasten 13.384.566 15.043.743 12.487.524
         
  Totaal lasten  121.612.011  122.766.509 113.118.087
         
         
  Saldo Baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering  3.758.728  2.325.247- 5.742.205
         
         
6 Financiële baten en lasten 636.204- 675.000- 638.642-
         
8 Resultaat deelnemingen 148.892- - -
         
  Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering 785.096- 675.000- 638.642-
         
  Totaal resultaat  2.973.632  3.000.247- 5.103.563
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting