Spring naar inhoud

Bijlagen Deel A

Bijlage 1: Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Niveau De wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB Bijzonderheden
1 Entreeopleidingen: Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
     
2 Basisberoepsopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
- diploma vmbo bb
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
3 Vakopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
4 Middenkaderopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2 of 3
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
4 Specialistenopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Beroepsopleiding
Voor de basisberoepsopleiding moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.

Vakopleidingen

 • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Middenkaderopleiding
Dit is een volledige opleiding van 3 of 4 jaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de vakopleiding (niveau 3).

Bijlage 2: Aantal studenten, inclusief cursisten en leerlingen

Aantal deelnemers educatie en vavo per 1 oktober 2022

Aantal deelnemers educatie en vavo per 1 oktober 2022        
    2020 2021 2022
educatieve trajecten   1911 2001 1579
vavo   312 322 322
Totaal   2223 2323 1901

Aantal deelnemers educatie 1 oktober 2022

Aantal deelnemers educatie 1 oktober 2022   Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en rekenen 73 30 22 87 212
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 0 0 0
  Nederlands als tweede taal NT2 401 136 173 0 710
  Subtotaal 474 166 195 87 922
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 0 0 0 0
  Inburgering 265 3 100 157 525
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 27 0 54 0 81
  Professionele redzaamheid 0 0 0 51 51
  Formele educatie 0 0 0 0 0
  Subtotaal 292 3 154 208 657
  Totaal 766 169 349 295 1579

Tabel ingeschreven bekostigde studenten mbo

Aantal ingeschreven bekostigde studenten mbo          
      2020 2021 2022
Groningen BBL   1.584 1.537 1.797
  BOL   6.852 6.204 5.437
      8.436 7.741 7.234
Hoogeveen BBL   796 823 964
  BOL   1.740 1.494 1.360
      2.536 2.317 2.324
Hardenberg BBL   694 641 716
  BOL   1.504 1.305 1.194
      2.198 1.946 1.910
subtotaal BBL   3.074 3.001 3.477
  BOL   10.096 9.003 7.991
Totaal     13.170 12.004 11.468

Aantal ingeschreven bekostigde studenten mbo per niveau

Aantal ingeschreven bekostigde studenten mbo per niveau          
      2020 2021 2022
niveau 1     426 373 365
niveau 2     2.541 2.339 2.105
niveau 3     3.259 2.610 2.646
niveau 4     6.944 6.682 6.352
Totaal     13.170 12.004 11.468

Bijlage 3: Resultaten deelnemerstevredenheid

Regio Admiraal de Ruyterlaan Boumaboulevard Kardinge Kluiverboom Hardenberg Hoogeveen Alfa-college
Onderwijs en begeleiding 3,3 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4
Informatie 3 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1
Omgeving, sfeer en veiligheid 3,8 3,6 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8
Lesmateriaal en toetsen 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2
Stage BOL school 3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2
Stage BOL leerbedrijf 3,9 3,7 3,6 3,9 4 3,9 3,8

Bijlage 4: Onderwijsresultaten

Tabel rendement entree

Entreerendement Schooljaren      
  2019-2020 2020-2021 2021-2022  
Regio        
Admiraal 81,25% 80,91% 75,00%  
Boumaboulevard 84,62% 68,52% 63,33%  
Kardinge 92,16% 90,70% 70,59%  
Kluiverboom 78,18% 84,38% 78,33%  
Hardenberg 83,87% 88,33% 81,94%  
Hoogeveen 77,50% 76,47% 84,34%  
Totaal 81,88% 81,64% 76,91%  

Jaarresultaat

Jaarresultaat Schooljaren      
  2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 2019 t/m 2022 Norm
Niveau        
Niveau 2 68,6% 69,7% 71,3% 67,0%
Niveau 3 73,0% 72,6% 71,5% 68,0%
Niveau 4 72,1% 70,2% 69,0% 68,0%

Diplomaresultaat

Diplomaresultaat Schooljaren      
  2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 2019 t/m 2022 Norm
Niveau        
Niveau 2 59,6% 60,2% 62,2% 61,0%
Niveau 3 73,2% 73,2% 73,4% 70,0%
Niveau 4 75,5% 73,4% 72,2% 70,0%

Startersresultaat

Startersresultaat Schooljaren      
  2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 2019 t/m 2022 Norm
Niveau        
Niveau 2 82,7% 82,9% 83,5% 79,0%
Niveau 3 83,1% 82,4% 82,8% 82,0%
Niveau 4 84,5% 83,3% 83,7% 82,0%

Bijlage 5: Beroepsopleidingenaanbod

Opleiding Groningen Hoogeveen Hardenberg Assen
Bouwtechnische opleidingen X X X  
Brood en banket   X    
Commerciële opleidingen X X X  
Detailhandel X X X  
Dienstverlening niveau 2 X X X  
Dokters,- tandarts,- en apothekersassistent   X    
Elektrotechniek X X X  
Engineering X X    
Entree-opleidingen X X X  
Facilitaire dienstverlening X X X  
Financiële opleidingen X X X  
Game architecture & design        
Haarverzorging X X    
Horeca X X X  
Hout en Meubel X X X  
ICT X X X  
Installatietechniek X X X  
Interieurdesign X      
Juridische opleidingen X      
Koudetechniek X      
Maintenance X      
Human technology X      
MBO-verpleegkunde X X X  
Metaal/werktuigbouwkunde X X X  
Mode X      
Motorvoertuigentechniek   X    
Multimedia design & software development X X X  
Onderwijsassistent X X X  
Procestechniek   X    
Schoonheidsverzorging X X    
Secretariële opleidingen X X X  
Sociaal-agogisch werk X X X  
Sport en beweging X   X X
Transport en logistiek X X X  
Uniformberoepen X X    
vavo (vmbo-tl/havo/vwo) X      
Verzorgende-IG X X X  
Weg- en Waterbouw X      

Bijlage 6 Personeel

6.1 Formatie

Formatie in aantallen M/V

Regio Man Vrouw Totaal
Bedrijfsvoering 106 203 309
CvB/Bestuursdiensten 3 8 11
Regio Groningen 354 460 814
Regio Hardenberg 50 126 176
Regio Hoogeveen 83 124 207
Eindtotaal 596 921 1.517

Formatie in aantallen tijdelijk/vast

Regio Tijdelijk Vast Totaal
Bedrijfsvoering 48 261 309
CvB/Bestuursdiensten 4 7 11
Regio Groningen 213 601 814
Regio Hardenberg 50 126 176
Regio Hoogeveen 47 160 207
Eindtotaal 362 1155 1.517

Formatie FTE M/V

Regio Man Vrouw Totaal
Bedrijfsvoering 97,8 158,8 256,6
CvB/Bestuursdiensten 2,8 6,9 9,7
Regio Groningen 291,1 331,2 622,2
Regio Hardenberg 46,2 93,6 139,7
Regio Hoogeveen 71,2 86,9 158,1
Eindtotaal 509,1 677,3 1.186,4

Formatie in FTE vast/tijdelijk

Regio Tijdelijk Vast Totaal
Bedrijfsvoering 37,5 219,1 256,6
CvB/Bestuursdiensten 3,7 6,0 9,7
Regio Groningen 138,1 484,2 622,2
Regio Hardenberg 38,2 101,5 139,7
Regio Hoogeveen 31,7 126,5 158,1
Eindtotaal 249,2 937,3 1.186,4

Formatie FTE uitzend/payroll

  2022 2021 2020
Uitzenden/detacheren      
OP 1,2 2,3 3,3
OBP 3,1 4,5 2,2
Payroll      
OP 1,0 0,7 2,1
OBP 1,3 1,0 2,1
Totaal 6,6 8,5 9,7

6.2 Samenstelling personeelsbestand

Leeftijdsverdeling

Leeftijd man vrouw totaal
>64 jaar 25 15 40
55-64 jaar 139 202 341
45-54 jaar 155 260 415
35-44 jaar 158 241 399
25-34 jaar 107 189 296
<25 jaar 12 14 26
Eindtotaal 596 921 1517

Betrekkingsomvang

  Aantal medewerkers    
Regio <1 fte 1 fte Totaal
Bedrijfsvoering 198 111 309
CvB/Bestuursdiensten 7 4 11
Regio Groningen 602 212 814
Regio Hardenberg 127 49 176
Regio Hoogeveen 143 64 207
Eindtotaal 1.077 440 1.517

Verhouding M/V management

  man vrouw totaal
Concerncontroller   1 1
CvB 2   2
Directeur 3 5 8
Manager BDV 2 2 4
Opleidingsmanager 16 14 30
Eindtotaal 23 22 45

6.3 Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering

Coachpool 2022 2021
Individuele coachtrajecten 24 45
Teamgerichte intervisie/teamcoaching 7  
     
Alle medewerkers    
Tech Savvy modules 123 302
Ontwikkelprogramma Krachtig adviseren 23 50
Masternetwerkbijeenkomst 48 25
Lean Six Sigma 17 20
Privacy en AVG *   17
Workshop Zakelijk Tekenen 8 15
Projectmatig werken **   14
Faciliteren en creatief probleem oplossen **   9
Creatief schrijven *   9
The 7 habits of highly efficient people (Covey) 16 9
Design thinking **   8
Basistraining Power BI 13  
Gewoon goed Nederlands 3 8
MBO voor dummies 28  
Critical Friend **   7
     
Onderwijspersoneel    
Bevoegdheidstrajecten 63 45
Masteropleiding met lerarenbeurs 22 21
Onderwijscoach 1,2 en 3 15 37
PDA (1-jarige instructeursopleiding) 1 4
Scrum at school *    
Passend Onderwijs 1,2 en 3 35 37
Leergang Onderwijsmaker 17 17
Leergang Samen leren door innoveren **   6
Leergang A teachers Road to Excellence 2 10
Gespreksvoering 5  
Jij als coach 14  
Klassenmanagement (is nu Flexibilisering) 33 6
Groepsdynamisch werken 4  
Vluchtelingenkind in de klas 16  
Culturele perspectieven op het onderwijs 5 41
Masterclass Duurzaamheid en Educatie **   47
Sluit je les nóg beter aan op de anderstaligen in je klas 24  
Webinar welbevinden jongeren in coronatijd *   326
Activerende didactiek *   5
Online activerende didactiek *   19
Webinar Hybride lesgeven **   249
Webinar 7 gewoonten die studenten succesvol maken (Covey) 17 34
Assessorentraining Nederlands 8 14
Assessorentraining Nederlands opfris 20  
Assessorentraining Engels   2
Constructeur/vaststeller   8
     
Examinering    
Training nieuwe examenorganisatie *   509
Training voor SEC- en LEC-leden *   81
LEC training voor nieuwe LEC leden 2  
Assessorentraining theorie en/of praktijk 133 68
Verdieping assessorentraining theorie / praktijk 14  
Train de trainer assessoren 10  
Diplomaplan 120  
Basiskennis examinering nieuwe medewerkers 45 20
     
Management/leiderschap    
Individuele managementopleiding 4 5
Leiderschapsreis (ontwikkelprogramma potentieel lg.) **   12
     
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement    
Positieve gezondheid 12  
Workshop Amplitie/veerkracht 5  
Energiemanagement 7  
Boost je immuunsysteem 13  
Mindfulness 10 8
Effectief en stressvrij werken 21 16
Health check 82 87
Goed slapen doe je zo 19 15
Hormonen in balans 6 15
4 Mijl van Groningen 49 56
Tocht om de Noord 18 16
Tai chi **   6
Stoelshiatsu 30 50

Vacatures

Aantal vacatures 2022 2021 2020 2019
OP 70 81 48 43
OBP 89 100 53 53
Totaal 159 181 101 96

Loopbaan en mobiliteit

Loopbaantrajecten 2022 2021
Aantal medewerkers individuele loopbaantrajecten 19 22
Aantal loopbaangesprekken 28 29
WW-ers    
Totaal aantal WW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2022) 16 16
Gemiddeld aantal WW-gerechtigden per maand 16 33
Totaal aantal BW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2022) 22 22
Gemiddeld aantal BW-gerechtigden per maand 31 42
In traject bij een re-integratiebureau 10 16
Kansarm (bijv. actuele relevante ervaring, leeftijd, verblijf in (B)WW) 18 21

Bijlage 7: Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Campusontwikkelingen Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
Studenten Eigen waarderingsonderzoeken onder studenten Roosteraanpassingen, lesprogramma, tevredenheid
  Panelgesprekken met studenten, studentenarena's Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering informatievoorziening ouders
Alumni Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met vo-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling, werkdruk,
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 8: Samenstelling RvT, OR, SR en IAR

De Raad van Toezicht kende ultimo 2022 de volgende samenstelling:

 • Annelies Bakelaar MBA, voorzitter 
 • Anita van Nimwegen-Mulder MGM, vice-voorzitter en lid auditcommissie  
 • mr. Geert Buiter, lid en voorzitter auditcommissie  
 • Hans Kox MA MBA, lid en voorzitter onderwijscommissie 
 • Willemijn Zwart MA, lid en lid onderwijscommissie, HRM portefeuille 
 • Lusanne Tehupuring MA, lid (keuze voor commissie wordt in 2023 gemaakt) 

De Ondernemingsraad kende ultimo 2022 de volgende samenstelling: 

 • Tjeerd Beijleveldt, voorzitter 
 • Nilanka Augustijn, vice-voorzitter 
 • Johanna Albers, lid 
 • Jan Brouwer, lid 
 • Fred den Elzen, lid 
 • Roelco Huiskes, lid 
 • Habib Kazemi, lid 
 • Els van Schaik, lid 
 • Arjen Valk, lid 
 • Claudia van der Veen, lid 
 • José Verhage, lid 

De samenstelling van de Studentenraad ultimo 2022 is te vinden in hetjaarverslag van de SR.

Adviesraad (voorheen Instellingsadviesraad)
In 2022 hebben de volgende leden de bijeenkomst van de Adviesraad bijgewoond:
De heer E. Bos, Groningen City Club
De heer G. Vos, Enedjaiz
De heer F. de Boer, Equans
De heer R. Wolters, provincie Groningen
Mevrouw R. Mossel, NNCZ
De heer F. Emmelkamp,Woon- en zorgcentrum De Westerkim
De heer P. Boonstra, Health Hub Roden
Mevrouw A. de Frey, de Hoven
De heer G. Flinterman, Robin Good
Mevrouw A. Bezuyen, CKC Drenthe

Bijlage 9: (Neven)functies CvB en RvT

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • commanditair vennoot LOC+ (gekoppeld aan Alfa-college) 
 • lid thema adviescommissie kwalificeren en examineren, SBB (gekoppeld aan Alfa-college) 
 • lid Raad van Toezicht SKSG  
 • Lid Comite van Aanbeveling Stichting Present Groningen 

De heer mr. E.R. van der Werff, lid College van Bestuur

 • lid Raad van Toezicht Accare 
 • lid Raad van Toezicht IT Hub Hoogeveen (gekoppeld aan Alfa-college) 
 • lid Program Board Dutch Tech Zone (gekoppeld aan Alfa-college) 
 • lid bestuur Duits in de beroepscontext (gekoppeld aan Alfa-college) 

Mevrouw Annelies Bakelaar MBA, voorzitter Raad van Toezicht

 • bestuurder Biblionet Drenthe  
 • lid algemeen bestuur VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) 
 • raadslid gemeente Ommen (tot maart 2022) 
 • lid algemeen bestuur SPN 
 • Vereniging Tesselschade Adelt, onbezoldigd voorzitter bestuur afdeling Groningen 

De heer Hans Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Publieke Gezondheid, GGD Drenthe 
 • commissaris Van Groningen de Zeeuw  
 • lid adviesraad CMO STAMM  

Mevrouw Willemijn Zwart MA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Komvoor  
 • lid Raad van Toezicht CVO Zuid-West Fryslân 
 • bestuurslid Genootschap Onze Taal 
 • voorzitter Levende Talen Nedersaksisch (tot april 2022) 

De heer Geert Buiter, lid Raad van Toezicht

 • eigenaar de Volharding  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Nedmag BV, Veendam 
 • lid Raad van toezicht GSV, Groningse Schoolvereniging, Groningen 
 • lid Investor Board Carduso Capital, Groningen 

mevrouw Anita van Nimwegen-Mulder, lid Raad van Toezicht

 • lid Raad van Bestuur Caparis

mevrouw Lusanne Tehupuring, lid Raad van Toezicht

 • eigenaar MetLusan 
 • private lead Founded in Groningen 
 • Mede-eigenaar Enatom 

Bijlage 10: Realisatie Kwaliteitsafspraken

Speerpunt 1 Opleiden voor de samenleving van de toekomst

In deze bijlage is per belofte uitgewerkt de mate van realisatie van de belofte en beschrijven we hoe we verder gaan met de beloften. Voor de beloften die deels zijn gerealiseerd, geven we tevens een verklaring van afwijking.

Dit speerpunt heet landelijk ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. Wij hebben ervoor gekozen ‘arbeidsmarkt’ te vervangen door ‘samenleving’. Hierdoor benadrukken wij dat niet alleen de student als werknemer centraal gesteld wordt, maar de student als persoon die deel uitmaakt van de samenleving. Dit speerpunt heeft door de coronapandemie het e.e.a. kunnen versnellen, zoals digitale communicatie in ons onderwijs invoeren. Ook zijn de afgelopen jaren de samenwerkingen met partners in de regio geïntensiveerd, waardoor de beloften uit dit speerpunt allen gerealiseerd zijn. De thema’s Duurzaamheid, Vitaliteit en Digitalisering zijn vanuit speerpunt 1 allen strategische speerpunten van het Alfa-college geworden.

Thema Versterking Techniek en Toekomstbestendig bouwen
In 2018 waren er twee belangrijke signalen in de techniek: de tekorten in de technieksector en de vraag naar andere competenties van werknemers in de technieksector. Met de thema’s Versterking Techniek en Toekomstbestendig bouwen hebben we aan beide signalen gewerkt. In 2019-2020 door oriëntatieprogramma’s techniek te ontwikkelen samen met partners in de regio en vo-scholen, door praktijklokalen te vernieuwen met moderne technieken. Ook door een continue participatie aan Sterk Techniek Onderwijs. In 2021-2022 door het ontwikkelen en implementeren van doorlopende leerlijnen. Tevens zijn we 2019-2020 de technische opleidingen gaan vernieuwen samen met partners in de regio, zodat het onderwijs beter aansluit bij de behoeften van het werkveld, bijv. gericht op andere competenties. Dit vernieuwde aanbod is in 2021-2022 geïmplementeerd. Al deze onderdelen te samen hebben er in geresulteerd dat de instroom in techniek de afgelopen vier jaar is toegenomen.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Versterking Techniek | Kansen in Techniek Hebben we de doorlopende leerlijn (aansluiting op kennis, integraal onderdeel keuzedeel) vmbo-mbo specifiek richting techniek samen met het vmbo ontwikkeld en geïmplementeerd. Er zijn doorlopende leerlijnen voor techniek op al onze technieklocaties. Tot stand gekomen samen met vo-scholen en techniekbedrijven in de regio. In Hoogeveen draait bijv. het Turbo-programma vmbo-mbo. Leerlingen van het vmbo zijn dan vanaf februari bezig met kennismaking en oriëntatie. Vanaf juni gaan ze onderdelen uitvoeren van mbo leerjaar 1.
In Groningen komen vmbo-leerlingen leerjaar 4 op het Alfa-college voor beroepsonderdelen in de technieklokalen/skillslab.
In Hardenberg lopen vmbo-leerlingen al een deel stage bij het RTC (Regionaal Techniek Centrum) en andere bedrijven. Dat is onderdeel van de doorlopende leerlijn die nog in ontwikkeling is.
In Hardenberg is de doorlopende leerlijn nog niet helemaal ontwikkeld. Eerst is de aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van een brede niveau 2 opleiding. Het deel van de doorlopende leerlijn wat wel gereed is, is al wel geïmplementeerd. De doorlopende leerlijn in Hardenberg verder ontwikkelen en implementeren.

De locatie Hoogeveen is de doorlopende leerlijnen aan het uitbreiden naar en samen met andere vo-scholen en partners in de regio van Assen en Meppel.
  Is de doorstroom van vmbo-leerlingen naar de technische opleidingen in het mbo merkbaar vergroot. Deze belofte is onderdeel van STO (Sterk Techniek Onderwijs), daarin wordt structureel aan deze belofte gewerkt samen met alle partners uit STO. Ondanks algemene krimp in instroom in het mbo, stromen wel meer leerlingen vanuit het vo in bij technische opleidingen. Wat aansluit bij de landelijke trend dat meer vmbo leerlingen een technisch profiel kiezen en dus zeer waarschijnlijk ook in de technische opleidingen in het mbo instromen.   STO heeft een structureel karakter in de regio’s. In STO is er veel aandacht voor techniek in het vmbo om jongeren te enthousiasmeren voor techniek.
Ook werken we intensief samen in de regio’s om met bedrijven en vo-scholen hierin samen op te trekken.
De doorlopende leerlijnen blijven we uitbreiden en inzetten om nog meer instroom in techniek te realiseren.
Versterking Techniek |Vernieuwing Techniekprogramma's Hebben wij dit nieuwe opleidingsaanbod volledig geïmplementeerd. Dit nieuwe opleidingsaanbod is voor de volgende opleidingen geïmplementeerd: Installatie & Elektro, Commercieel Energie Technicus, Engineering en Technische Informatie. Daarnaast zijn de technische beroepsopleidingen gemodulariseerd. De ontwikkeling van deze opleidingen en modules is samen met het regionale werkveld gedaan. De modulaire opzet van de opleidingen wordt door studenten als positief ervaren.   Dit aanbod evalueren we met studenten en partners. Vervolgen stellen we bij waar nodig. Zodoende blijft het opleidingsaanbod continu in ontwikkeling in samenwerking met onze partners in de regio.
Toekomstbestendig bouwen Hebben wij een nieuw curriculum TI BOL niveau 4 ontwikkeld. Dit nieuwe curriculum is ontwikkeld samen met het werkveld en wordt ingezet sinds schooljaar 21-22 met leerjaar 1. In 22-23 is leerjaar 2 gestart. Leerjaar 3 en 4 zijn in concept klaar en worden geïmplementeerd voor schooljaren 23-24 en 24-25.   De opleiding voor leerjaar 3 en 4 implementeren en andere leerjaren bijstellen na evaluatie met studenten en partners in de regio. Flexibilisering en modularisering van opleidingen wordt hierin meegenomen.
  Hebben wij alle vernieuwde curricula en modules geïmplementeerd. Sinds schooljaar 21-22 zijn de vernieuwde curricula en modules ingezet.   Het vernieuwen van curricula en (her)ontwerpen van modules is een continu proces, bijv. door aanpassingen in KD’s, evaluaties met studenten of nieuwe vragen uit het werkveld.

Thema Energie en Duurzaamheid
Een actueel thema in 2018 was en is nog steeds het thema Energie en Duurzaamheid. Hier hebben we aan gewerkt in de afgelopen vier jaren door bijv. studenten te laten experimenteren met eigentijdse technologie. Onze praktijklokalen zijn daarop aangepast. Ook hebben we in diverse projecten en RIF’s geparticipeerd. Zo kunnen we studenten samen met partners in de regio up-to-date opleiden voor de vraagstukken die spelen in dit thema, zoals de energietransitie. Studenten kunnen bijv. oefenen in het Duurzaamheidscentrum in Hoogeveen of in de Energiehub050 in Groningen. Sinds 2022 maken we met de projecten de koppeling naar de SDG-doelen (Sustainable Development Goals). Zo zijn studenten bewust bezig met duurzaamheid. Duurzaamheid is één van de strategische speerpunten van het Alfa-college en krijgt daarmee voortdurend aandacht de komende jaren. 

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Energie en Duurzaamheid Kunnen studenten up-to-date onderwijs volgen op de 4 vermelde vakterreinen (geothermie, warmtepompen, waterstoftechniek, biogas/groen gas). Studenten volgen op al onze locaties up-to-date onderwijs op gebied van Energie en Duurzaamheid. De focus ligt vooral op warmtepompen en waterstoftechniek en meer algemene onderdelen van Energie en Duurzaamheid.
Up-to-date onderwijs op dit gebied is onderdeel van het duurzaamheidscentrum (DOC33) in Hoogeveen wat vanaf schooljaar 21-22 is gestart. Het samenwerken met bedrijven in DOC33 heeft een boost aan het onderwijs gegeven door te flexibiliseren en samen LLO-aanbod te ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op: Thuis - DOC33
Ook is de locatie Hoogeveen uitgeroepen tot school voor Circulariteit en Duurzaamheid!

In Hardenberg is up-to-date onderwijs in Energie en Duurzaamheid zichtbaar in themalessen die worden aangeboden bij de techniekopleidingen.
In Groningen is de nieuwe opleiding Commercieel Energie Technicus gestart in augustus 2020 waar deze thema’s volop aan de orde komen. Deze opleiding is geïnitieerd vanuit de RIF Fieldlab Practice en RIF Gas 2.0 en staat in het teken van de energietransitie.
Meer info is te vinden op: Opleiding Energie Technicus (alfa-college.nl)

Ook is in Groningen een warmtepompcentrum en participatie aan verschillende waterstofprojecten wat het onderwijs up-to-date maakt. Sinds 2022 wordt in Groningen ook gewerkt aan de EnergieHub050. Dat is een oefencentrum voor onderwijs, overheid en bedrijven gericht op de energietransitie. Voor meer informatie zie: Energiehub050 (alfa-college.nl)
  We volgen nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen samen met onze regionale partners en implementeren samen de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.
Duurzaamheid is ook een van onze strategische speerpunten en heeft daardoor voortdurend aandacht in het Alfa-college. Een van de doelstellingen bij Duurzaamheid is dat studenten, medewerkers en alumni duurzaam en circulair gedrag vertonen. Met projecten zoals bij de stand van zaken beschreven vragen we voor deze doelstelling steeds meer aandacht voor.
  Wordt op al onze locaties minstens 1 project uitgevoerd op het thema Energie en Duurzaamheid. In al onze regio’s zijn projecten op het gebied van Energie en Duurzaamheid in samenwerking met partners in de regio. In Hoogeveen is bijv. het project de waterstofwijk of een project waar bij bedrijven wordt meegedacht aan hergebruik van materialen. In Groningen is bijv. het project Tiny Houses 2.0. Ook is er het Energiecarrousel: een verzameling van modules met leeractiviteiten en opdrachten, gericht op verschillende onderdelen binnen de energietransitie. Projecten zitten ook in een RIF, zoals Gas2.0 of Circulaire economie in de Creatieve en Maakindustrie.
In Hardenberg wordt bijv. i.s.m. lokale bedrijven lesmateriaal ontwikkeld voor voorlichting op gebied van Energie en Duurzaamheid.
Ook wordt er op de locaties de koppeling van Energie en Duurzaamheid gemaakt naar burgerschapslessen en -activiteiten. Bovendien worden projecten van studenten sinds 22-23 gekoppeld aan de SDG-doelen (Sustainable Development Goals), zowel in een plan van aanpak als in de rapportage.
  Projecten zijn afwisselend tijdelijk en permanent. We trekken ook nieuw projecten aan door de intensieve samenwerkingen met partners in de regio’s. We koppelen de nieuwe projecten aan SDG-doelen. Dit wordt gemeten en gemonitord over het Alfa-college heen.
  Hebben wij een Community of Practice operationeel. Een COP was operationeel in de RIF Fieldlab Practice in Groningen van 2017 tot mei 2022. Daarin werkten onderwijs, overheid en bedrijven en brancheorganisaties uit de technieksector samen.
In Groningen is de EnergieHub050 in ontwikkeling waar ook als in een COP wordt samengewerkt met bedrijven, overheid en hbo-wo instellingen.
Bij de RIF Circulaire economie in de Creatieve en Maakindustrie is een belangrijke pijler het opbouwen van een netwerk t.b.v. een professionele leergemeenschap. Dit zijn fysieke én digitale plekken waar bedrijven uit de sector en overheden samen met studenten, docenten en alumni kennis delen en ontwikkelen rondom innovaties en actuele ontwikkelingen in de sector.
Ook is een COP vanuit DOC33 in Hoogeveen gestart. Tot slot is er een COP in het SDG-house in Hoogeveen.
  Alle samenwerkingsverbanden worden voortgezet, door ontwikkeld en continu uitgebreid.

Thema Healthy Ageing
Gezond ouder worden, zoals beschreven in de nulsituatie, staat bij het thema Healthy Ageing centraal. Dit door: samenwerking zorg en onderwijs, Alfa-college als kennispartner op dit thema en Alfa-college als vitale werkgever. De eerste twee zijn haast als vanzelfsprekend verlopen door jarenlange samenwerkingen met zorgorganisaties en door netwerken rondom zorg en Healthy Ageing. Met als resultaat dat zorgopleidingen samen met en in het werkveld worden vormgegeven (hybride) waardoor studenten goed inzetbaar zijn in het werkveld. Het Alfa-college als vitale werkgever heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld. We hebben positieve gezondheidscoaches opgeleid en zetten ze in voor onze medewerkers. Er zijn cursussen op gebied van vitaliteit in het aanbod, die te volgen zijn voor onze medewerkers en studenten. Ook zijn we in 2021 een practoraat vitaliteit en de Vitaliteitscampus gestart waar o.a. beroepsvitaliteit de nodige aandacht krijgt. Zo zijn er nog meer voorbeelden te vinden hoe het Alfa-college een vitale werkgever is. Vitaliteit is één van de strategische speerpunten van het Alfa-college en heeft op alle niveaus in de organisatie aandacht.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Healthy Ageing Zijn studenten die een zorgopleiding gevolgd hebben, goed inzetbaar in het werkveld van vandaag en morgen. Doordat er intensief samengewerkt wordt met het werkveld aan en in onze zorgopleidingen en LLO-activiteiten, is die aansluiting met het werkveld goed en dat zorgt er mede voor dat studenten goed inzetbaar zijn in het werkveld. Collega’s uit het werkveld komen op onze scholen en docenten komen in het werkveld om zo samen onderwijs te verzorgen.

Studenten participeren bijv. in de Technologie & Zorg Academie (TZA). Een samenwerking tussen DNA (Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college), Hanzehogeschool en zorgorganisaties Bij de TZA wordt samen gewerkt aan en met technologische ontwikkelingen in de zorg, een voorbeeld van een cross-over. Op die manier sluit het onderwijs aan bij de actualiteit in de zorg en zijn studenten goed inzetbaar. Voor meer informatie zie: TZA - Groningen Bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de zorg


  We blijven intensief samenwerken met onze regionale partners om het onderwijs goed te laten aansluiten bij het werkveld.
Een van de strategische speerpunten is Vitaliteit, daar valt dit ook onder en krijgt op die manier blijvende aandacht. Een van de doelstellingen bij Vitaliteit is dat medewerkers in 2025 zichzelf gemiddeld een 7.5 geven op vitaliteit. We willen vitaliteit bij medewerkers gericht onder de aandacht blijven brengen.
  Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healthy Ageing in Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college is een relevante kennispartner op het thema Healthy Ageing. Dit is sterk ontwikkeld door o.a. ons lectoraat ‘Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie’ (t/m december 2020). We onderhouden en versterken onze kennis o.a. ook door participatie in netwerken als het Zorg Innovatie Forum, Netwerk Zon en de HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). Maar ook door bijv. de Vitaliteitscampus wordt dit alleen maar verder uitgebreid. Meer info over de Vitaliteitscampus is te vinden op: Home - Vitaliteitscampus

Op allerlei manieren sluiten wij bij overheden en werkveld en hbo-onderwijs aan om te geven en weer kennis op te doen. We worden ook zelf benaderd door diverse partners; er is een duidelijke wisselwerking.
  We blijven intensief samenwerken met onze regionale partners om het onderwijs goed te laten aansluiten bij het werkveld.
Een van de strategische speerpunten is Vitaliteit, daar valt dit ook onder en krijgt op die manier blijvende aandacht.
  Nemen medewerkers blijvend verantwoordelijkheid en regie voor eigen werkplezier en gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en collega’s. Door de gesprekken met medewerkers met het model ‘School voor Ontwikkeling’ te houden, wat o.a. gaat over werkplezier en gezondheid, in combinatie met de door Alfa-college aangeboden diverse modules rondom leefstijl, verwachten we dat het een blijvende verantwoordelijkheid is die medewerkers nemen voor hun werkplezier en gezondheid. We stimuleren duurzame inzetbaarheid. Juist door de coronapandemie is werkplezier en gezondheid (nog) meer een onderwerp van gesprek geworden; er is meer bewustzijn gecreëerd op deze thema’s.
Ook zetten we positieve gezondheidscoaches in op diverse locaties en vanuit HRM om werkplezier en gezondheid onder de aandacht te (blijven) brengen.

Daarnaast hebben we een practoraat vitaliteit. Het practoraat doet samen met de Vitaliteitscampus praktijkonderzoek op vakinhoudelijke en/of onderwijskundige thema’s op het gebied van (beroeps)vitaliteit en delen hun kennis en innovaties in de organisatie. Dit gebeurt i.s.m. mbo- en hbo-studenten en -docenten en medewerkers uit het werkveld van Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn en Human Technology en Gaming. Het onderwerp beroepsvitaliteit is vanuit de Vitaliteitscampus een onderwerp wat bij studenten onder de aandacht wordt gebracht.
  We leiden nog meer positieve gezondheidscoaches op om zowel medewerkers als studenten te ondersteunen in werkplezier en gezondheid.
Uitkomsten van het practoraat zetten we in om werkplezier en gezondheid een nog prominentere plek op het Alfa-college te geven.
Een van de strategische speerpunten is Vitaliteit en krijgt op die manier blijvende aandacht.

Thema Ondernemerschap
Zoals beschreven in de nulsituatie zien wij ondernemerschap als basiscompetentie voor studenten. Het gaat om het hebben van een ondernemende houding of een eigen onderneming starten. De afgelopen vier jaar is er dan ook gewerkt naar een situatie in 2022 dat ondernemerschap bij iedere opleiding aanwezig is, door keuzedelen, maar ook in projecten. Of het heeft een plek gekregen in het curriculum. Om dit te realiseren hebben we het werkveld intensief betrokken en doen we dat nog steeds in alle projecten op het gebied van ondernemerschap. Partners in de regio zijn bijv. opdrachtgever in de projecten of coachen onze studenten. Zo is ondernemerschap voor elke student een onderdeel van de opleiding.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Ondernemerschap Hebben alle onderwijsteams ondernemerschap een plaats gegeven in hun onderwijs. Onder ondernemerschap verstaan we zowel het stimuleren van de ondernemende houding als ook het opstarten van een eigen onderneming door de student. Docenten hebben deze bredere blik op ondernemerschap ook ontwikkeld en stimuleren ondernemerschap bij de studenten van alle opleidingen.

In november 2021 is er op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat ondernemerschap op alle locaties een plek heeft gekregen in de vorm van keuzedelen (bijv. Ondernemend gedrag) maar ook zit ondernemerschap in het onderwijs van alle onderwijsteams. Bij diverse opleidingen is ondernemerschap een vak in het curriculum of is ondernemerschap terug te vinden in projecten.

In september 2022 is er opnieuw op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat het aanbod op gebied van ondernemerschap is gecontinueerd en aangevuld. Bijv. zijn de keuzedelen over ondernemerschap beschikbaar voor een grotere groep studenten.
  We continueren onze aandacht voor ondernemerschap in de onderwijsteams. Steeds worden er nieuwe projecten toegevoegd op het gebied van ondernemerschap samen met het werkveld. Ondernemerschap is een aparte portefeuille die belegd is in het Alfa-college bij een van de directeuren waardoor het ook continu aandacht zal blijven houden.
  Hebben wij het concept ondernemersacademie op alle locaties geïmplementeerd. De ondernemersacademie is opgeheven omdat de lessen en workshops die daar gegeven werden over ondernemerschap een plek hebben in het reguliere onderwijs op al onze locaties.

Omdat we ondernemerschap in de samenwerking met onze partners in de regio van groot belang vinden voor onze studenten, participeren we in het O2-lab. Dat is een soort paraplu vanuit ondernemerschap waar allerlei bedrijven en scholen in de regio Groningen zijn verbonden op het thema ondernemerschap. Onderdeel van het O2-lab is Start-up City. Dat is een fysieke plek op de Hanzehogeschool. Vanuit de Start-up City voeren studenten allerlei opdrachten en projecten uit van ondernemers, gemeenten, instellingen die aangesloten zijn bij het netwerk. Ook is het dubbellectoraat ‘Ondernemen in verandering’ hier gevestigd. De kritische vriend methode die door het lectoraat is ontwikkeld, wordt in ondernemerschapsonderwijs gebruikt.

In 2023 wordt het platform Ondernemend Groningen ontwikkeld waar alle bovengenoemde projecten en initiatieven op één plek gebracht worden. De gemeente Groningen is kartrekker en het Alfa-college en andere partners zijn deelnemers. Het Alfa-college werkt op gebied van ondernemerschap veel samen met Noorderpoort. Een mooie ontwikkeling en positieve impuls voor de regio Groningen.
  Actief participeren in het platform Ondernemend Groningen. De projecten en initiatieven op alle locaties worden voortgezet en aangevuld met nieuwe projecten.

Thema Digital Society
In de nulsituatie is o.a. beschreven dat er meer aandacht nodig is voor digitale vaardigheden van medewerkers. Het beoogde implementatieplan daarvoor (2019-2020) is niet geschreven doordat de coronapandemie vroeg om versneld handelen. Digitale communicatie in het onderwijs, en daarmee digitale vaardigheden van medewerkers, is in hoog tempo ingevoerd. Om docenten op dit vlak te ondersteunen zijn er bijv. cursussen te volgen. Ook zetten we i-coaches in, zij ondersteunen docenten met alles op het gebied van ICT en digitalisering. Dit is een thema waar we trots op zijn! We zijn vooral gaan doen, durven en proberen en tegelijk leren en bijstellen. Niet zoals we het van tevoren bedacht hebben bij aanvang van de Kwaliteitsagenda, maar wel met mooie resultaten. Digitalisering is nu een van onze strategische speerpunten en krijgt op deze manier een vervolg in onze strategie.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Digital Society | Docenten en onderwijsinhoud Hebben wij de ICT-opleidingen/modules met bijbehorende certificaten klaar voor de verschillende niveaus en voor onze studenten, werkenden, werkzoekenden en inburgeraars. Het ICT-onderwijs is de afgelopen jaren flink veranderd. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. De vertaling daarvan naar onderwijs doen docenten samen met partners in de regio. Zo zijn in Hoogeveen en Hardenberg de ICT-opleidingen vernieuwd en gemodulariseerd, incl. keuzedelen/LLO-modules met certificaten. De modules zijn beschikbaar voor studenten maar ook externen.

In Groningen zijn de niveau 2 en 3 ICT opleidingen schooljaar 21-22 in leerjaar 1 ook gestart als gemodulariseerde opleiding. Niveau 4 is met een gemodulariseerde opleiding gestart vanaf schooljaar 22-23.

Bovendien heeft het Alfa-college een IT-Hub in Hoogeveen sinds schooljaar 21-22. Drie thema’s staan in de IT-Hub centraal: 1.Innovatielabs om kennis en innovaties te ontwikkelen, 2.IT talent scholen en helpen door ontwikkelen,
3.Bedrijven ondersteunen met de digitale transitie. Mbo, hbo- en wo-studenten voeren projecten samen uit met en voor onze partners in de regio. Vanuit de IT-Hub willen we ook LLO-modules gaan aanbieden. Voor meer info over de IT-Hub zie: Ons Verhaal | IT Hub (it-hub.nl)

  Deels valt deze belofte onder ons strategisch speerpunt Digitalisering, maar ook onder het strategisch speerpunt LLO. Beide zijn continu in ontwikkeling.
We richten ons ook op de digitale geletterdheid van bedrijven in de regio’s d.m.v. het aanbieden van LLO-modules, vooral met het mkb is er al samenwerking op dit vlak.
Digital Society | Digitale communicatie in het onderwijs Hebben wij digitale communicatie ingepast in onze visie op onderwijs en is dit zichtbaar en herkenbaar voor onze studenten. Digitale communicatie is als gevolg van de coronapandemie versneld in het onderwijs ingevoerd. Om e.e.a. te stroomlijnen zijn er ontwerpprincipes en standaarden opgesteld n.a.v. de praatplaat Visie Leren, Begeleiden & Waarderen; daar wordt o.a. gesproken over de principes van blended leren. Opleidingsteams spiegelen samen met O&K de huidige curricula, leertrajecten en onderwijsvisie aan deze ontwerpprincipes en standaarden. Voor 1 juli 2022 hebben alle teams een planning aangeleverd voor herontwerp om binnen drie jaar de richtinggevende uitspraken vorm te geven, waaronder dus digitale communicatie. Zo zal dat zichtbaarheid en herkenbaarheid voor studenten verder toenemen.

Digitale communicatie is al zichtbaar in blended leren (online én fysiek les) en in communicatie naar studenten (bijv. Onstage, its learning, MS-teams, Alfa-app).

Studenten zijn in november 2021 bevraagd op hun ervaringen met digitale communicatie in het onderwijs. Bijna alle teams (95%) maken volgens studenten op diverse manieren gebruik van digitale communicatiemogelijkheden met hun studenten. Er is een 52% tevredenheid over de mix van fysiek en online onderwijs. Driekwart van de teams kan de digitale ontwikkelingen in het vakgebied overbrengen naar de studenten.

In het najaar 2022 zijn de studenten opnieuw bevraagd. Het percentage gebruik van digitale communicatiemogelijkheden is nagenoeg gelijk gebleven. Er is nu 57% tevredenheid over de mix van fysiek en online onderwijs, een groei van 5%. Ook is er een groei van 5% hoe teams de digitale ontwikkelingen overbrengen in het vakgebied, nu 81% tevredenheid.

Professionalisering van docenten op gebied van digitale communicatie gaat via de LONT-academie (interne opleidingen). Ook zijn er op elke locatie i-coaches werkzaam die docenten en studenten ondersteunen op digitaal vlak. De i-coaches tezamen vormen een professionele leergemeenschap/COP. Daarnaast is er een digitaal ondersteuningsplatform, een soort toolkit, waar docenten gebruik van kunnen maken.
  Doordat Digitalisering een van onze strategische speerpunten is, heeft digitale communicatie continu aandacht. Een van de onderdelen daarvan in 2023 is dat er gewerkt wordt met digitale middelen door studenten, docenten en de regio.
Bovendien is digitale communicatie vrijwel continu in ontwikkeling. Hierop worden op elke locaties structureel i-coaches ingezet. Ook is er een plan ‘ondersteuning digitalisering docenten’ van start gegaan eind 2022 en wordt de komende jaren uitgevoerd.

Opleidingsteams herontwerpen hun curricula n.a.v. de richtinggevende uitspraken vanaf schooljaar 22-23 in de komende drie jaar.


Speerpunt 2 Gelijke kansen

Wij geven onszelf zowel in de Kwaliteitsagenda als in onze strategische koers de opdracht om iedereen binnen ons roc gelijke kansen te bieden, ongeacht de sociaal economische situatie van de student. Dat is wat centraal staat in dit speerpunt. Binnen dit speerpunt zijn een aantal beloften gerealiseerd en aantal gerealiseerd naar de bedoeling van de beloften. Waaraan alle beloften hebben bijgedragen is de toenemende aandacht voor en realisatie van gelijke kansen, bv. door het bieden van maatwerk voor elke student en studenten passende begeleiding te geven. Gelijke kansen en inclusief onderwijs voor elke student, dat is waar we voor blijven gaan!

Thema Toegankelijkheid
Gelijke kansen bieden voor elke student raakt direct aan het thema Toegankelijkheid. In de nulsituatie beschreven we nog dat er signalen waren dat studenten om financiële redenen niet de opleiding kiezen die ze eigenlijk zouden willen kiezen. En kwamen er signalen binnen over de aanschaf van studieboeken die tijdens de opleiding niet gebruikt werden. Ten aanzien van de financiële belemmeringen hebben we nu een mbo-studentenfonds en hanteren we de hardheidsclausule, zodat geen enkele student belemmerd hoeft te zijn in het kiezen van een opleiding vanwege financiën. Met als resultaat dat we geen signalen over studenten hebben die, door financiële belemmeringen, niet hun gewenste opleiding kunnen volgen. De leermiddelenlijsten hebben we aflopen jaren kritisch tegen het licht gehouden. Een aandachtspunt bij enkele opleidingen was de ‘merkloze’ communicatie richting studenten en niet-noodzakelijke kosten op de leermiddelenlijsten. Beide punten zijn in de afgelopen jaren opgepakt en is aan gewerkt d.m.v. een verbeterplan. Met als resultaat dat alle leermiddelenlijsten kloppend zijn.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Toegankelijkheid Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Op dit moment zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Op de volgende wijze waarborgt het Alfa-college dat:
Het Alfa-college heeft een mbo-studentenfonds waar in beginsel elke student een tegemoetkoming in de vorm van financiële ondersteuning kan aanvragen of beschikbaar stellen van leermiddelen met als doel dat financiën nooit een belemmering kunnen zijn om de gewenste studie te kiezen. Daarnaast hebben wij als instelling de mogelijkheid studenten die alsnog buiten de boot dreigen te vallen, te ondersteunen via de hardheidsclausule van het mbo-studentenfonds. Verder kennen we nog de mogelijkheid om voor een beperkte periode een leenlaptop vanuit het Alfa-college toe te kennen. Tenslotte kennen we de mogelijkheid dat studenten een afbetalingsregeling kunnen treffen met het Alfa-college.
  We waarborgen dat elke student de gewenste opleiding kan volgen door de genoemde maatregelen. Waar nodig zetten we extra maatregelen in zodat elke student de gewenste opleiding kan volgen.
  Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing door loting bepaald. Bij alle opleidingen waar numerus fixus wordt gehanteerd, is plaatsing bepaald door loting.
Met als uitzondering: bij doorstroom van interne kandidaten naar een verwante opleiding, krijgen interne kandidaten voorrang.
  Het beleid t.a.v. numerus fixus blijven we hanteren.
  Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten. Alle onderwijsteams kunnen zich verantwoorden voor de opgevoerde studiekosten.
N.a.v. tips van de inspectie (voorjaar 2022) is er een verbeterplan voor studiekosten opgesteld. Teams hebben de studiekosten nog een keer kritisch onder de loep genomen een aanpassingen gedaan. Ook is de website wat betreft schoolkosten grondig herzien. Schoolkosten | Alfa-college
De resultaten van het verbeterplan zijn gepresenteerd aan de inspecteur van het onderwijs (december 2022). De inspecteur was zeer tevreden over de gedane acties en behaalde resultaten. We proberen de studiekosten voor alle studenten zo laag mogelijk te houden.
  We blijven scherp op de opgevoerde studiekosten per opleiding. De coördinator leermiddelen heeft hierin een belangrijke rol. Hij houdt in 2023 een evaluatie van het schoolkostenbeleid op elke locatie. Ook worden de schoolkosten standaard onderdeel van onze interne audits.

Thema Doorlopende leer- en ontwikkellijnen
Dit thema heeft als subonderdelen: aansluiting vmbo/havo en doorstroom naar mbo of hbo. De aansluiting van vmbo naar mbo heeft volop de aandacht. De bedoeling van deze beloften is vooral zorgen voor een goede aansluiting voor vmbo-studenten naar het mbo. In de beloften keken we bijv. naar het startersresultaat van vmbo- of havo-leerlingen, maar dat resultaat is sterk beïnvloed door de consequenties van de coronapandemie. Waar we wel invloed op hebben is het inzetten van een breed palet aan (nieuw ontwikkelde) voorlichtingsactiviteiten en het inzetten van doorlopende leerlijnen. Voor een goede aansluiting is daarnaast vooral ook nodig dat we maatwerk leveren voor elke student. Dit doen we vanaf de kennismaking (intake) maar ook door de opleidingen te flexibiliseren. Voor de aansluiting havo-mbo geldt ook dat de bedoeling van de belofte is gerealiseerd door maatwerk voor elke student.

De doorstroom van mbo naar mbo heeft ook de nodige uitdagingen. De percentages van 2019-2020 zijn gerealiseerd voor Entree en niveau 3. De percentages van schooljaar 2020-2021 zijn alleen gerealiseerd voor Entree. Ook hier zien we de invloed van de coronapandemie, doordat studenten welzijns- en motivatieproblemen hebben. Tevens is de arbeidsmarkt veranderd t.o.v. 2018 en kunnen jongeren makkelijker aan een baan komen. Dit samen maakt dat doorstuderen minder vaak gekozen wordt door studenten. Het onderzoek naar doorstroom in 2020 heeft geresulteerd in een plan van aanpak, per locatie, waar nog aan gewerkt wordt. In dat plan werken we aan zaken waar wij wel invloed hebben t.a.v. doorstroom, bijv. door geïntensiveerde begeleiding door coaches die studenten individueel begeleiden en helpen met keuzes maken over doorstromen of werken na het behalen van hun diploma.

Over de doorstroom naar hbo kunnen we kort en krachtig zijn. Er is in de afgelopen jaren een toegenomen startersresultaat (+5%) van mbo studenten op het hbo gerealiseerd. Er is op directie- en docentniveau contact met collega’s in het hbo. We zetten keuzedelen en gezamenlijke projecten in om de aansluiting mbo-hbo te bevorderen. 

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting vmbo-mbo Is het percentage studenten dat van vmbo naar mbo doorstroomt met 5% toegenomen. Landelijk is de trend dat er minder mbo-studenten instromen, zo ook bij het Alfa-college. Daarom hebben we met de beloften t.a.v. aansluiting vmbo/havo naar het mbo vooral gekeken naar de bedoeling van de beloften. Dat is goed aansluiten op de vmbo- en havo-leerling. We doen dat o.a. door te werken met doorlopende leerlijnen en aansluitende LOB-activiteiten vo-mbo. Ook is de afgelopen jaren het contact met decanen en mentoren van het vo geïntensiveerd door docenten, communicatieadviseurs en het Loopbaancentrum wat resulteert in een betere aansluiting naar het mbo toe.

We hebben ook gekeken naar de belofte voor eind 2020. Dat was een consolidering van het startersresultaat t.o.v. 2017-2018.
Het startersresultaat was voor schooljaar 17-18:
niveau 2 82,3%,
niveau 3 84,8%,
niveau 4 84,7%.

Het startersresultaat was voor schooljaar 19-20:
niveau 2 83,6%,
niveau 3 81,2%,
niveau 4 85,4%.

Het startersresultaat was voor schooljaar 21-22:
niveau 2 82,7%,
niveau 3 83,1%,
niveau 4 80,7%.

Vergeleken met schooljaar 17-18 betekent dat we voor niveau 2 dit percentage alleen hebben kunnen consolideren. Voor niveau 3 en 4 zijn de percentages gedaald t.o.v. 17-18. Niveau 3 is wel gestegen t.o.v. 19-20.
Dat het absolute aantal studenten daalt is conform verwachting, zowel landelijk de trend als door onze afdeling Marketing, Communicatie & Voorlichting voorspeld. Dit vanwege de krimpregio’s waar het Alfa-college actief is en er meer studenten doorstromen naar havo t.g.v. versoepelde regels.

Het startersresultaat hebben we alleen voor niveau 2 kunnen vasthouden t.o.v. het percentage in 17-18. We zien dat studenten anders zijn voorgelicht door de coronapandemie en daardoor mogelijk een niet goed beroeps- en opleidingsbeeld hebben en daarom overstappen naar een andere opleiding. Daarnaast hebben we te maken met studenten die voor het afronden van een opleiding een baan aangeboden krijgen en zo de arbeidsmarkt instromen zonder diploma.


We zetten een breed palet van voorlichtingsactiviteiten in gedurende het schooljaar om studenten van het vo te stimuleren om in te stromen in het mbo. Dit zijn o.a. meeloopmiddagen en extra voorlichtingsmomenten op het Alfa-college. Daarnaast faciliteren we sinds schooljaar 21-22 ook gesprekken tussen huidige en toekomstige studenten.

We willen voor een succesvolle plaatsing vanaf de kennismaking (intake) al goed aansluiten bij nieuwe studenten op het Alfa-college.
Zie daarvoor ‘hoe gaan we met de beloften verder’ bij de belofte aansluiting havo-mbo (direct hieronder).

We onderzoeken momenteel mogelijkheden samen met het vo om in 6 jaar tijd de vmbo én een mbo opleiding af te ronden. Dit zal mogelijk in een pilot starten schooljaar 24-25 in Groningen.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting havo-mbo Hebben alle leerlingen die zijn overgestapt van het havo naar het mbo en dat wensen de ontwikkelde mbo-schakelprogramma’s gevolgd. De bedoeling van deze belofte is een goede overstap naar het mbo voor havisten. Daarvoor zet het Alfa-college in vanaf het kennismakingsgesprek (intake) en op maatwerk/ persoonlijke leertrajecten voor individuele studenten (niet alleen havisten). Ook door LLO/modulair flexibel onderwijs is er veel aanbod voor deze doelgroep. Nu steeds meer opleidingen flexibeler zijn ingericht, kunnen havisten de theoretische vakken sneller doorlopen en kunnen zo hun eigen leertraject inrichten.
Om die aansluiting tussen havo en mbo te versoepelen is bijv. locatie Hoogeveen met het vo in gesprek over hoe havo al een deel beroepsoriëntatie kan volgen. Zo is er ook een locatie in Groningen bezig met de opleiding Human Technology (HT) te ontwikkelen tot een Vakhavo waar HAVO-uitvallers (na klas 3/overhang klas 4) via VAVO-vakken en project- en onderzoek gestuurd onderwijs een flexibel programma aangeboden krijgen waarmee ze gericht op het HBO worden voorbereid en hun mbo diploma behalen.
Ook biedt het Alfa-college de VAVO aan in Groningen voor vmbo-tl, havo en vwo.
Daarnaast zijn er diverse mbo-schakelprogramma’s voor anderstaligen gericht op doorstroom naar niveau 3/4 of het hoger onderwijs.

Zie ook de activiteiten beschreven bij de belofte hiervoor: ‘Is het percentage studenten dat van vmbo naar mbo doorstroomt met 5% toegenomen’.
  Op opleidingsniveau zijn er filmpjes gemaakt om toekomstige studenten (van alle niveaus) een beter beeld te geven van de opleiding, zoals de lessen en stagelopen. Deze filmpjes zijn als aanvulling op de open dagen vanaf schooljaar 22-23 ingezet zodat online men ook een goed beeld kan vormen van de opleiding.

Voor al onze studenten, dus ook de instroom vanuit havo, streven we naar flexibele maatwerktrajecten. Zo willen we goed aansluiten bij onze nieuwe studenten en zorgen voor een succesvolle plaatsing. Flexibilisering is ook een van onze strategische speerpunten en zo doende wordt daar ook gericht door alle opleidingsteams aan gewerkt.
  Ligt het startersresultaat van havo-leerlingen die zijn overgestapt in 2022 10% hoger dan in 2017-2018. Het startersresultaat van havo-leerlingen is niet toegenomen. Het startersresultaat is gedaald.

Deze belofte steken we in vanuit de bedoeling van de belofte: een goede aansluiting voor havo-leerlingen op het mbo realiseren. Zie daarvoor de belofte hiervoor ‘Hebben alle leerlingen die zijn overgestapt van het havo naar het mbo en dat wensen de ontwikkelde mbo-schakelprogramma’s gevolgd’.
We zien een aantal oorzaken van de daling van het startersresultaat bij havisten. Dat studenten op de havo uitvallen heeft vaak redenen die ook effect hebben op het studeren op het mbo, bijv. problemen op sociaal of mentaal vlak.
Daarnaast speelt ook dat door de coronapandemie de voorlichtingen anders hebben plaatsgevonden. Daardoor kan het zijn dat havisten geen goed beroeps- en opleidingsbeeld hebben en daarom overstappen naar een andere opleiding. Daarnaast hebben we te maken met studenten die voor het afronden van een opleiding een baan aangeboden krijgen en zo de arbeidsmarkt instromen zonder diploma.
Zie de belofte hiervoor ‘Hebben alle leerlingen die zijn overgestapt van het havo naar het mbo en dat wensen de ontwikkelde mbo-schakelprogramma’s gevolgd’.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-mbo Percentage doorstroom: Entree 80%, niveau 2 70% en niveau 3 50% De doorstroom percentages voor schooljaar 19-20 waren:
Entree: 79% (belofte 75%)
Niveau 2: 50% (belofte 65%)
Niveau 3: 43% (belofte 30%)

De meest recente cijfers van DUO zijn van schooljaar 20-21. Die zijn als volgt:
Entree: 80%
Niveau 2: 56%
Niveau 3: 30%

Vergeleken met de beloften eind 2022 is alleen Entree gerealiseerd. Vergeleken met de cijfers van eind 2020 zien we een lichte stijgende lijn bij Entree en niveau 2. Niveau 3 is gedaald.

Er is een algemeen plan van aanpak gemaakt n.a.v. gedane onderzoeken vanuit de Kwaliteitsagenda in schooljaar 20-21 t.b.v. doorstroom mbo-mbo van Entree/NT2 en niveau 2 t/m 4. De eerste aanbeveling was een visie te ontwikkelen op LOB waarbinnen doorstroom aan de orde komt. De tweede aanbeveling was om te zorgen voor een goede aansluiting tussen opleidingen en om de onderwijsteams van verschillende niveaus meer met elkaar te laten samenwerken. Met dat plan heeft elke locatie een locatie specifiek plan gemaakt en voert dat uit om de interne doorstroom te bevorderen.

In november 2022 is er nogmaals gekeken naar alle aanpakken voor verdere aanscherping om de interne doorstroom voor alle studenten te bevorderen. Alfa-college breed zien we als aandachtspunt daaruit om het doorstroombeleid te verbinden aan andere ontwikkelingen in het Alfa-college zoals flexibilisering en LLO. Ook willen we de definiëring en terminologie rondom doorstroom nog eens onder de loep nemen; wat verstaan we bijv. anno 2023 onder ‘succesvolle doorstroom’.
Door o.a. de coronapandemie is de arbeidsmarkt veranderd. De arbeidsmarkt is aantrekkelijk(-er) geworden (m.n. voor niveau 3) waardoor studenten minder vaak voor doorstuderen kiezen. Ook wordt zichtbaar na de coronapandemie dat studenten kampen met motivatie- en welzijnsproblemen waardoor uitstroom met diploma vaker gekozen wordt dan doorstroom om verder te studeren.


Elke locatie voert het plan om doorstroom mbo-mbo te bevorderen uit. O&K speelt hierbij een verbindende rol over de locaties heen. Doorstroomcijfers worden besproken per locatie en concern breed.

Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-hbo Wordt het succes van de 1e jaars hbo-studenten die van het Alfa-college afkomstig zijn, geconsolideerd (71%). Docenten/coaches zijn met studenten in gesprek over wat studenten gaan doen na de opleiding (LOB-begeleiding). We stimuleren studenten om door te studeren waar dat kan. Het doorstromen vanaf mbo naar het hbo is daarbij één van de mogelijkheden.
We bevorderen de aansluiting tussen mbo en hbo zo goed mogelijk. We bevorderen de doorstroom naar en succesvolle start op het hbo bijv. door keuzedelen als ‘doorstroom hbo’ en excellentie-programma’s als ‘Cambridge English’. Ook is er een keuzedeel (minor voor hbo) ‘Versterken van healthy ageing bij mensen met een verstandelijke beperking’
waarin mbo- en hbo-studenten samenwerken.
Ook hebben we regelmatig overleg met onze hbo-partners op directie en docentenniveau waarmee we de aansluiting mbo-hbo bevorderen.

Het gemiddelde succespercentage 1e jaars hbo over de schooljaren 16/17 t/m 19/20 is 76%. Op basis van de beschikbare cijfers concluderen we dat het percentage geconsolideerd is en zelfs 5% toegenomen is.
We streven er naar deze stijgende lijn door te zetten.
  We continueren het aanbod voor studenten om de aansluiting tussen mbo en hbo zo optimaal mogelijk te houden. We breiden ons aanbod uit in overleg met onze hbo-partners en in afstemming op behoeften van studenten.

Thema Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Zoals beschreven in de nulsituatie is Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor ons een belangrijk onderdeel van onze aanpak om gelijke kansen voor iedere student te realiseren. Wij hadden in 2019-2020 vertraging opgelopen in het ontwikkelen van de integrale visie op LOB. Dit had te maken met het ontwikkelen van een integrale visie op Leren, Begeleiden en Waarderen, waar LOB onderdeel is van Begeleiden. Om een breed gedragen visie te ontwikkelen, hebben we meer tijd genomen. Deze visie is schooljaar 2021-2022 afgerond en geïntroduceerd in de organisatie en wordt in 2022-2023 geïmplementeerd. Met als resultaat voor de LOB, dat studenten meer aandacht krijgen om eigen keuzes te (leren) maken en aandacht te hebben voor eigen ervaringen van de student. LOB wordt in de afgelopen vier jaren positief beoordeeld door onze studenten in de JOB.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Loopbaanoriëntatie en – begeleiding Hebben onderwijsteams LOB integraal opgenomen in hun onderwijsvisie en zichtbaar gemaakt in het curriculum en de wijze van begeleiden van de student. LOB is onderdeel van de onderwijsvisie bij alle opleidingsteams. Zowel in curriculum als in de begeleiding van studenten.
De teams passen hun onderwijsvisie aan a.d.h.v. de nieuwe visie op LOB en het herziene LOB-beleid (met als titel: Samen studenten leren stappen zetten. Wie wil je zijn?).
Deze nieuwe visie is gepresenteerd in onze organisatie a.d.h.v. de praatplaat Leren, Begeleiden & Waarderen in schooljaar 21-22. LOB valt onder ‘Begeleiden’. Zie bijlage A voor de praatplaat Leren, Begeleiden & Waarderen.

De student merkt het verschil door de nieuwe visie bijv. in meer aandacht voor eigen keuzes (leren) maken en aandacht voor eigen ervaringen van de student. LOB krijgt nu ook meer geïntegreerd aandacht: zowel in het leren op school als in het leren in de BPV.

Het nieuwe LOB-beleid wordt in schooljaar 22-23 geïmplementeerd. Onderdeel van het implementatieplan is onderzoeken of we een practoraat LOB starten of een breder practoraat gericht op begeleiding. Ook wordt onderzocht hoe LOB nog sterker verbonden kan worden aan het doorstroombeleid.
  Het nieuwe LOB-beleid implementeren en uitvoeren in de komende jaren.
Docenten kunnen de scholingen rondom LOB via de LONT-academie volgen.
  Beoordelen onze studenten de loopbaanbegeleiding tijdens de opleiding met minimaal een ruime voldoende. In de JOB 2022 is een 3.4 gescoord op een schaal van 5 op het onderdeel LOB.

Alle teams zijn in hun dagelijkse begeleiding van studenten bezig met LOB. Er gaat speciale aandacht uit naar Entree en niveau 2 studenten om hen te begeleiden naar en op passende plekken tijdens de opleiding en na diplomeren. Daarnaast is er n.a.v. de coronapandemie veel extra aandacht voor het welzijn van alle studenten vanuit LOB.
  Het nieuwe LOB-beleid implementeren en uitvoeren in de komende jaren.

Thema Versterking burgerschap
Naast LOB gaat het in de visie Leren, Begeleiden en Waarderen o.a. ook over persoonsvorming en socialisatie. Dit komt tot uiting in Burgerschap. Zoals beschreven in de nulsituatie wilden we Burgerschap verbeteren en intensiveren. Dit hebben we gedaan door de nieuw ontwikkelde visie op Burgerschap. Uit de inventarisatie in 2020 bleek al dat elke opleiding Burgerschap in het curriculum heeft zitten. Door de nieuwe visie zijn teams aan de slag gegaan om o.a. Burgerschap nog meer aan te laten sluiten bij de beroepscontext. Dat resulteert in betere aansluiting bij behoeften van studenten en daardoor meer tevreden studenten. 

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Versterking burgerschap Zijn studenten minimaal tevreden over de wijze waarop het Burgerschaps-programma wordt aangeboden. Op elke locatie is in 2019-2020 in kaart gebracht wat er gedaan wordt aan Burgerschap. Op alle locaties en binnen alle opleidingen heeft Burgerschap een plek in het curriculum. De aandacht die er voor elke dimensie is verschillend per locatie en opleiding. Om daar meer één lijn in te krijgen en om burgerschap beter aan te laten sluiten bij de behoeften van studenten, is de visie op burgerschap geactualiseerd in schooljaar 21-22. De visie op burgerschap heeft als titel: Samen leren en leven, burgerschap en persoonlijke vorming. In de visie is ook aandacht voor bijv. de 21e -eeuwse vaardigheden en het integreren van Fit For Life.

De nieuwe visie wordt als katalysator ingezet om burgerschap veel meer te integreren met beroepsgerichte opleidingstrajecten en juist ook ‘over’ specifieke ‘beroepsvorming’ heen Zie hieronder voor de praatplaat die bij de geactualiseerde visie hoort.

In november 2021 is er een inventarisatie gehouden naar de tevredenheid van studenten over burgerschap. Hieruit blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de inhoud van het burgerschapsprogramma en over de manier waarop burgerschap wordt aangeboden: 42% mee eens, 30% mee oneens, 28% heeft nog geen burgerschap gehad.
Studenten geven de tip dat de activiteiten in het burgerschapsprogramma hen niet altijd aanspreken.

In het najaar 2022 hebben we de studenten opnieuw bevraagd. Nu is 52% het eens en 12% oneens met de stelling dat de manier waarop burgerschap wordt aangeboden aansprekend is. 36% heeft geen burgerschap gehad. Er is een toename van de tevredenheid te zien.

Door de nieuwe visie op burgerschap zijn de programma’s voor burgerschap aangepast. Zichtbaar wordt dat hierdoor burgerschap beter aansluit bij de studenten en daardoor de tevredenheid van studenten toeneemt.
  De implementatie van de nieuwe visie op burgerschap verder afronden in schooljaar 22-23 en volgens de nieuwe visie (blijven) werken. Waarbij we steeds meer aansluiten op de behoefte van de student en burgerschap aan te laten sluiten bij de inhoud van de beroepsopleiding. In studentenarena’s/ panelgesprekken met studenten blijft burgerschap een onderwerp van gesprek.
Schooljaar 23-24 gaan we ook een interne audit doen op gebied van burgerschap.

Thema Inburgering en participatie
Zoals geschetst in de nulsituatie zetten we ons in voor studenten uit de doelgroep Inburgering en Participatie. Dit heeft geresulteerd in vele gesprekken met gemeenten en partners in de regio over de inburgeringstrajecten, projecten voor anderstaligen en projecten voor laaggeletterden. Bij de projecten zien we dat er sinds 2022 ook de combinatie wordt gemaakt met LLO-modules met bijbehorende certificaten. De gesprekken met de gemeenten over de inburgeringstrajecten gingen vooral over de uitdagingen van de nieuwe inburgeringswet 2021. Zo zijn we er in Hardenberg en Ommen in geslaagd om de Z-route en B1-route aan te bieden en uit te voeren onder de nieuwe wet. Voor de andere regio’s lopen daarover nog gesprekken met de gemeenten. Deelnemers zijn ook tevreden over onze trajecten. In de nulsituatie stond beschreven, dat over de afgeronde inburgeringstrajecten in het onderzoek in het kader van het keurmerk van 'Blik Op Werk' we in 2016 een 8.1 en in 2017 een 8.4 scoorden. In 2020 scoorden we zelfs een 8.9! Daarna is er nog niet opnieuw een meting geweest i.v.m. vrijstelling hiervoor vanuit 'Blik op Werk'. Alle projecten en trajecten staan of vallen met de juiste begeleiding. De afgelopen jaren is voor deze doelgroep de begeleidingsstructuur aangescherpt, zowel binnen de school, als in de BPV. Daardoor zijn de contacten met partners in de regio ook geïntensiveerd en zijn er nog veel nieuwe initiatieven voor projecten ontstaan. 

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Inburgering en Participatie Hebben wij een sterke positie in de uitvoering van inburgeringstrajecten bij gemeenten in ons directe voedingsgebied. Voor alle gemeenten waar het Alfa-college mee samenwerkt is er een sterke positie voor de inburgeringstrajecten. We zijn continu in gesprek met onze gemeenten en voeren veel trajecten uit.
De inburgeringstrajecten vallend onder de oude inburgeringswet worden op alle locaties voortgezet tot 31 december 2022. Daarna is de uitstroom d.m.v. een natuurlijk verloop.

Vanaf 2022 wordt vanuit de wet inburgering 2021 voor de gemeente Hardenberg en Ommen de Z-route en B1 route aangeboden en uitgevoerd. Voor de andere regio’s lopen daar nog gesprekken over.
  We blijven ons aanbod t.a.v. inburgering continueren en we blijven onze gesprekken met gemeenten voortzetten o.a. over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de trajecten onder de nieuwe wet (m.n. de onderwijsroute).
  Bieden wij voor statushouders en volwasseneducatie voor meerdere opleidingen geïntegreerde trajecten aan op de verschillende niveaus, waarbij naast taalonderwijs de studenten tevens een beroepsopleiding volgen of gecertificeerde delen daarvan. Deze belofte wordt gerealiseerd. Dit wordt aangeboden van Entree t/m niveau 4 in onze verschillende regio’s. Er zijn in Hardenberg bijv. verschillende Entree-NT2 combi groepen. Ook is er een traject specifiek voor NT1 voor werknemers bij de groenvoorziening. De werkgevers worden ook begeleid en ondersteund vanuit onze expertise.
In Groningen wordt er bijv. een geïntegreerde Entree opleiding aangeboden aan voor anderstaligen naast de bestaande Entree opleiding, waarin NT2 geïntegreerd is met de beroepsopleiding.
  We continueren onze lopende projecten en blijven in gesprek met onze partners in de regio over nieuwe projecten/trajecten.
  Hebben wij een sterke positie bij de uitvoering van de WEB en de aanpak van laaggeletterdheid bij gemeenten in ons directe voedingsgebied. Er is sprake van een sterke positie. Dat blijkt ook uit de verlenging van de WEB-gelden op alle locaties t/m 2024. Er zijn diverse projecten in aanpak van laaggeletterdheid. Bijv. projecten samen met gemeenten, bibliotheken en lokale partners. Voor het project ‘taal op de werkvloer’ is toenemende belangstelling. Dit verzorgen we bijv. bij een kippenplukbedrijf voor Poolse werknemers. Ook is er een LLO-traject in ontwikkeling voor de doelgroep laaggeletterden.   Projecten blijven we continueren. We zien een verschuiving naar meer LLO- activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid. We gaan ons aanbod daar op aanpassen. We blijven eveneens investeren in het professionaliseren van NT1-docenten.
  Hebben wij de begeleidings-structuur voor anderstalige mbo-studenten geïmplementeerd zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV. Dit gebeurt volop op zowel onze locaties als in de BPV-instellingen.
Ook is er een masterplan anderstaligen en NT2 in uitvoering. Dat gaat over de hele begeleidingsstructuur anderstaligen en NT2- studenten en start al bij de intake om (o.a.) te zorgen voor minder ongediplomeerde uitstroom. In het verlengde van het Masterplan zijn we ook bezig met de nazorg van gediplomeerde (anderstalige) studenten die willen doorstromen. Bijv. door individuele begeleiding op generieke vakken te geven.

Ook zijn er op alle locaties BBL-studenten van de nieuwe opleidingen Interculturele Opvoedcoach –Ervaringsdeskundige niveau 3 en 4. Zij ondersteunen de NT2-doelgroep in het onderwijs en in het werkveld/BPV maar bijv. zijn ze ook in het Loopbaancentrum op onze locaties werkzaam. Deze nieuwe opleiding is het Alfa-college februari 2020 gestart. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op deze website: https://www.alfa-college.nl/mbo-opleidingen/zorg-en-welzijn/intercultureel-begeleidermaatschappelijke-zorg-niveau-4-groningen

  We blijven de extra begeleiding bieden en passen dit ook aan naar de vraag van studenten en werkveld. Dit is continu in beweging. Eveneens professionaliseren onze NT2-docenten continu. Zij nemen hun kennis en expertise mee naar collega’s als naar de BPV-instellingen.
  Hebben wij een Community of Practice gerealiseerd gericht op de inburgering van anderstaligen. Er is een COP in Hardenberg vanuit de groenvoorziening i.s.m. Larcom en de gemeente Hardenberg.
Ook in Groningen wordt er als een COP samengewerkt met ketenpartners en andere ROC’s op het gebied van inburgering.

Voor de opleiding Interculturele Opvoedcoach zijn collega’s vanuit verschillende mbo-opleidingen en -locaties bezig met het samen (verder) ontwikkelen van de opleiding en werken samen als in een COP.

Rondom de Oekraïense vluchtelingen wordt er ook intensief samengewerkt en gedeeld rondom werk en taal als in een COP met gemeenten, lokale partners.
  We continueren onze samenwerkingen op gebied van inburgering en anderstaligen.

Speerpunt 3 Jongeren in kwetsbare positie

Naast het feit dat we gelijke kansen voor alle studenten willen realiseren, gaat onze aandacht speciaal uit naar kwetsbare jongeren. In de Kwaliteitsagenda hebben we beloften opgenomen voor Entree en niveau 2-studenten. Maar wij hebben aandacht voor alle studenten die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit doen we vanuit onze waarden: vertrouwen, verbinden en ondernemen. De resultaten van dit speerpunt waren eveneens onderhevig aan de invloed van bv. de coronapandemie. Wij hebben bewust gestuurd op zaken waar we wel invloed op hadden en we hebben de bedoeling van de thema’s en beloften voor ogen gehouden. We zijn trots op de extra aandacht die wij geven aan elke (kwetsbare) student die dat nodig heeft.

Thema Voortijdig schoolverlaten
De zorgen die we beschreven hebben in de nulsituatie over de stijging VSV bij niveau 2, 3 en 4 zijn de afgelopen jaren gebleven. De cijfers waren in 2019-2020 alleen voor niveau 4 iets te hoog. In schooljaar 2020-2021 zijn alle niveaus onder de norm gebleven. Echter zien we weer een stijging in de voorlopige cijfers van 2021-2022, waarbij niveau 2, 3 en 4 weer een stijging laten zien. We hebben in 2020 en in 2022 onderzoek gedaan naar VSV. Op elke locatie wordt gewerkt met een plan van aanpak n.a.v. deze onderzoeken. Voor VSV wordt er intensief samengewerkt met instellingen en partners in de regio. Zo is er een prachtig project, waar VSV-studenten begeleid worden, met als doel om weer naar school te gaan. Een voorbeeld daarvan is de student die tijdens de visitatie door de CKMBO in 2022 daarover vertelde. Het project heet ‘De Oude Manege’, daarover hieronder meer informatie.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Voortijdig schoolverlaten Percentage vsv: Entree 27,5%,
niveau 2 9,4%,
niveau 3 3,5% en niveau 4 2,75%
De beloften voor eind 2020 waren dezelfde VSV-percentages als de beloften voor eind 2022. De VSV-cijfers van schooljaar 19-20 zijn:
Entree: 17.5%
Niveau 2: 7.3%
Niveau 3: 2.5%
Niveau 4: 2.9%

De VSV-cijfers van schooljaar 20-21 zijn:
Entree: 19.5%
Niveau 2: 6.8%
Niveau 3: 3.2%
Niveau 4: 2.7%

De voorlopige VSV-cijfers van schooljaar 21-22 zijn:
Entree: 26.3%
Niveau 2: 10.6%
Niveau 3: 4.2%
Niveau 4: 4.0%
Er is een stijging van de VSV-cijfers zichtbaar in het laatste schooljaar waardoor de belofte alleen voor Entree gerealiseerd wordt.

Er is een plan van aanpak opgesteld n.a.v. het gedane onderzoek vanuit de Kwaliteitsagenda in schooljaar 20-21 t.b.v. VSV voor alle niveaus, inclusief de doelgroep ‘nieuwkomers’. Dit plan bevat aanbevelingen waar de locaties zelf mee aan de slag zijn.

Beleidsmedewerkers van O&K spelen een belangrijke rol in het ieder kwartaal analyseren van de VSV-cijfers en bespreken met management en Loopbaancentrum. Ook is er op iedere locatie een verzuimcoördinator actief. Binnen locaties is VSV een ‘standaard’ onderwerp van gesprek geworden, het heeft onze permanente aandacht.

Ook zoeken medewerkers elkaar over de locaties heen op om te leren van elkaar en om de good practices uit te wisselen. Een van die good practices is een samenwerking van het Alfa-college met ‘De Oude Manege’ in Winsum. Een plek waar jongeren een VSV-traject volgen. Ze volgen bijv. een TOM-training (Training Omgaan Met), krijgen psycho-educatie, beweging en creatieve werkvormen worden ingezet waarmee er gewerkt wordt aan de hulpvraag van de jongere. Ook is er huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching. Jongeren worden begeleid om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen bereiken. Er wordt samen gekeken welke opleiding past en hoe dit te realiseren. Zie https://bijnous.nl/vsv/ voor meer informatie over dit project.
De meest recente VSV-cijfers zijn gestegen t.o.v. schooljaar 20-21 voor niveau 2/3/4. Dit komt o.a. door de consequenties van de coronapandemie: weinig of alleen digitale open dagen en daardoor niet juiste keuze voor beroep/opleiding, psychische/welzijn klachten bij studenten, een aantrekkende arbeidsmarkt, motivatieproblemen etc.
Wel zien we dat Alfa-college het landelijk gezien goed doet met de VSV-cijfers. Ook zien we dat de cijfers in het voorjaar van 2022 hoger waren en in het najaar 2022 alweer dalen. Hopelijk kan die dalende trend verder worden voortgezet door ingezette acties.

De aandacht voor VSV blijven we onverminderd voortzetten. Dit doen we o.a. door verder uitvoering te geven aan het plan van aanpak en coaches te scholen.

Alle VSV-studenten van het Alfa-college worden gebeld. De meeste studenten vinden het prettig dat er gebeld wordt. We kijken wat we nog kunnen betekenen voor deze studenten. Dit is onderdeel van een onderzoek naar VSV. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2023 worden gepresenteerd. We gebruiken de aanbevelingen om ons plan verder uit te breiden. Ook gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek voor evt. aanpassingen in ons beleid.


Thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Dit thema bevat de subonderdelen: Maatregelen BPV en werk en Maatregelen thuiszitters. Het thema Maatregelen BPV en werk is ook een thema met de nodige uitdagingen. De gestelde percentages t.a.v. niveau 2 studenten die een baan van minimaal 12 uur hebben gevonden is gerealiseerd, niet voor Entree studenten. Bij deze beloften hebben we ingezet op de bedoeling van de beloften. Voor ons is dat het extra begeleiden van de Entree en niveau 2 studenten. Ook hebben we het BPV-beleid herzien en is er extra aandacht voor stagediscriminatie (wij spreken van stagegelijkheid), in het bijzonder voor deze doelgroep. We verwachten dat het resultaat van de extra begeleiding in alle facetten zal zijn meer tevredenheid t.a.v. stage en meer doorstroom naar een vervolgopleiding of uitstroom naar een baan. De beloften t.a.v. de baanafspraakbanen (BAB) zijn ook niet gerealiseerd. We wilden dit grondig aanpakken en hebben daarvoor in 2022 het beleid ‘Werken voor iedereen’ geschreven. Daarmee gaan we de komende jaren een groei in inzet van BAB zien.

Maatregelen thuiszitters is een thema wat voortvarend is gelopen. In 2020 waren plannen gesmeed, geïmplementeerd en al in uitvoering. Daar liepen we voor op onze beloften. Dit kwam doordat in elke regio intensief samen wordt gewerkt met partners in de regio en gemeenten. Ook bij thuiszitters komt maatwerk terug als belangrijke factor om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de jongeren.  

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen BPV en werk Is ons percentage studenten Entree en niveau 2 dat onze instelling verlaat en werk heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), geconsolideerd ten opzichte van het percentage van 2020. Het doel van deze belofte van eind 2020 was een stijging van 5% t.o.v. 2018.
In 2018 was het arbeidsmarktpercentage:
Entree: 49%
Niveau 2: 76%

Het arbeidsmarktpercentage in 2020 is:
Entree: 48%
Niveau 2: 76%

Het arbeidsmarktpercentage voor 2021 e.v. is nog niet bekend. De stijging t.o.v. 2018 is niet gerealiseerd, wel hebben we de percentages kunnen consolideren.
Voor niveau 2 zitten we 6% boven de signaalwaarde van 70%. Alleen de opleiding niveau 2 bij Horeca en Bakker, Keuken scoort 61%.

Waar mogelijk stimuleren we onze studenten om door te stromen naar een vervolgopleiding of om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen en een baan na de opleiding te vinden. Het Alfa-college zet veel extra begeleiding in voor Entree en niveau 2 studenten. Dit doen we bijv. door de inzet van extra jobcoaches. Ook wordt er samengewerkt met partners in de regio, zoals gemeenten en zorginstellingen.
We zien dat de coronapandemie en de problematiek als gevolg daarvan ook hier doorspeelt. Studenten die uitvallen, niet doorsturen of niet direct aan een baan kunnen of willen beginnen t.g.v. mentale of motivatie problemen.

Deze belofte blijft onze aandacht hebben. Onder andere door het uitvoeren van het VSV-beleid, job-coaches in te zetten, het doorstroombeleid specifiek voor Entree/niveau 2 studenten te hanteren. Ook wordt er de komende jaren actief ingezet op nazorg voor gediplomeerde studenten i.s.m. partners in de regio. We verwachten dat deze punten bijdragen aan het verhogen van het arbeidsmarktpercentage.
  Is 85% van de studenten Entree en niveau 2 tevreden over de BPV-matching en de BPV- begeleiding. Uit de JOB 2022 blijkt dat 75% tevreden is. In de JOB 2020 was dat 72%. Er is een toename van 3% tevredenheid gerealiseerd. De beoogde groei van 5% (doelstelling van 80% in 2020 naar 85% in 2022) is niet gerealiseerd.

Er is specifiek voor niveau 1 en 2 extra aandacht rondom de BPV. Er wordt extra begeleiding ingezet wat al start bij de BPV-matching. Op de locaties zijn er BPV-bureaus waar deze doelgroep studenten terecht kan. Daar zijn docenten die extra tijd hebben om te ondersteunen in de BPV. Hoe elke locatie dat precies vorm geeft is verschillend. Bijv. is er een stageheldenbureau in Hardenberg voor studenten die passend onderwijs krijgen extra te begeleiden in de BPV.

Het BPV-beleidsplan is tevens herzien. Daarin gaat extra aandacht uit naar stagediscriminatie (stagegelijkheid) vooral voor niveau 1 en 2. Gezien de huidige arbeidsmarkt omstandigheden lijken er meer stageplekken beschikbaar te zijn/te komen voor studenten Entree en niveau 2.
De coronapandemie heeft invloed gehad op de stages die niet of maar deels konden doorgaan, zeker bij de Entree/niveau 2 studenten. Daarmee heeft het ook invloed op de tevredenheid over de stage. Dat verklaart o.a. dat de toename in tevredenheid niet zo hard is gestegen als we beoogd hadden. De groei is wel mogelijk gemaakt doordat er extra aandacht voor de Entree/niveau 2 doelgroep is in de BPV-setting. Er is extra begeleiding voor stagiaires specifiek uit de doelgroep Entree/niveau 2. Door het herziene BPV-beleid en de aandacht voor stagediscriminatie (stagegelijkheid) verwachten we dat dit positief invloed heeft op de tevredenheid van studenten.
We blijven d.m.v. de JOB deze belofte monitoren.

  Zijn er in het Alfa-college merkbaar vier meer baanafspraakbanen (BAB) voor studenten Entree en studenten niveau 2 t.o.v. 2020. Totaal aantal BAB bij Alfa-college:
2020: 19
2021: 20
2022: 18
Hoeveel precies uit de doelgroep Entree/niveau 2 komen is onbekend i.v.m. AVG.

Er is begin 2021 onderzoek gedaan naar BAB in het Alfa-college. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat er nog te weinig draagvlak is voor BAB, maar ook te weinig kennis over het beleid. Dat heeft een adviesrapport opgeleverd. Dit is opgepakt door HRM en in 2022 omgezet in een visie ‘Werken voor iedereen’. Deze visie moet ervoor zorgen dat o.a. de BAB een nieuwe impuls krijgen. Er zijn doelstellingen aan de visie gekoppeld. In 2023 moet er 24 fte extra ingezet worden door BAB en in 2024 in totaal 35 fte gevuld door BAB.
Door personele onderbezetting bij HRM heeft het langer geduurd voordat de aanbevelingen uit het onderzoek zijn opgepakt. Hierdoor is de inzet op meer BAB vertraagd. Ook doordat er eerst is ingezet op een beter beleid rondom BAB, een goed beleid kost tijd. Implementeren en uitvoeren nieuwe visie ‘Werken voor iedereen’. We werken concreet aan de doelstellingen voor 2023 en 2024 voor aantal fte voor BAB.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen thuiszitters Zijn, in overleg met partners, specifiek voor deze groep programma’s geïmplementeerd om deze jongeren naar school en/of werk te begeleiden.

De doelgroep thuiszitters hebben we samen met onze partners in de regio zo goed mogelijk in beeld. Voor deze doelgroep zijn er op alle locaties individuele trajecten in de vorm van maatwerk. Daarnaast zijn er locatie of regio brede programma’s voor de doelgroep thuiszitters zoals:

In de regio Groningen werken we met het Thuiszitterspact. Er is inmiddels een nieuw Thuiszitterspact 2.0 2021-2024 getekend door o.a. Alfa-college, gemeente Groningen, Noorderpoort en GGD. De twee belangrijkste pijlers in het pact zijn preventie van thuiszitten en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Een van de succesvolle ervaringen in het Thuiszitterspact van de afgelopen jaren is het inzetten van ervaringsdeskundigen. Dit wordt gecontinueerd.

In Hoogeveen wordt is er het Kans Traject i.s.m. de gemeente Hoogeveen. Daarin worden thuiszittende jongeren tot 27 jaar voorbereid op het weer volgen van een opleiding in een traject van 20 weken, om daarna door te stromen naar een opleiding of naar werk. Studenten die het Kans Traject succesvol hebben afgerond zijn enthousiast over de maatwerk mogelijkheden in het traject, het luisterend oor wat geboden wordt en dat studenten serieus genomen worden in wat zij belangrijk vinden.

In Hardenberg wordt er in het kader van bestrijding jeugdwerkeloosheid in de VSV regio Zwolle met alle partners samengewerkt om alle losse activiteiten en initiatieven tot één programma te smeden, waarbij er toe geleid wordt naar werk of scholing.
  Alle programma’s blijven we uitvoeren samen met onze partners in de regio.

Speerpunt 4 Onderwijsinnovatie

Dit speerpunt hebben wij boven op de drie landelijke speerpunten toegevoegd aan onze Kwaliteitsagenda. Onderwijsinnovatie is geen doel op zich geweest, maar het is bedoeld om onze studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving van de toekomst. Dit speerpunt heeft weinig tegenslag gekend, juist door de coronapandemie is het e.e.a. versneld en zijn samenwerkingen geïntensiveerd. Veel van de thema’s uit dit speerpunt zijn geplaatst bij strategische speerpunten (Flexibilisering en LLO) of zijn al zo ingebed in de organisatie dat het verweven is met ons dagelijkse werk.

Thema Hybride leeromgeving
De beloften in 2019-2020 gingen over samenwerken met partners in de regio om meer hybride onderwijs te realiseren. Dit heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. Hybride onderwijs is niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Bij elke opleiding zijn er samenwerkingsvormen waar studenten, naast stages, op locaties van het werkveld bezig zijn met projecten of praktijkopdrachten. Het werkveld en onderwijs leiden samen studenten op. Zo zijn studenten bezig met de actualiteiten uit hun werkveld, worden ze uitgedaagd en is er maatwerk in de projecten. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat studenten toenemend tevreden zijn over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. De hybride onderwijsvormen hebben daaraan een grote bijdrage geleverd. We zijn trots op de realisatie van deze belofte en hoe deze bijdraagt aan studenten die goed voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Hybride leeromgeving Zijn studenten positief over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. In november 2021 is er een inventarisatie gehouden naar de tevredenheid van studenten over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. Hieruit blijkt dat studenten grotendeels tevreden zijn over hun onderwijsprogramma en de actualiteit daarvan: 77% gaf aan het er mee eens te zijn.

In het najaar 2022 zijn de studenten opnieuw bevraagd. Hieruit blijkt dat nu 84% tevreden is over de actualiteit van hun onderwijsprogramma, een toename van 7%. Ook in gesprekken met studenten wordt deze tevredenheid bevestigd.

De ontwikkeling van steeds meer hybride en contextrijke leeromgevingen voor studenten zorgt vermoedelijk o.a. voor deze stijging. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het actuele werkveld en betrekken actief onze partners in de opleidingen. We hebben de beweging van binnen naar buiten gemaakt. Docenten worden hierin ondersteund door o.a. scholingen die gevolgd kunnen worden bij de LONT-academie.
  We blijven met studenten in gesprek o.a. over hun tevredenheid over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. Dit is onderdeel van de studentenarena’s die elke locatie houdt waar verschillende onderwerpen met studenten besproken worden.

Hybride onderwijs is niet meer uit ons onderwijs te denken. Dit zal alleen maar verder toe nemen de komende jaren.Thema Flexibeler onderwijs
We hadden in 2018 slechts gedroomd dat we anno 2022 zo ver waren gekomen met het flexibiliseren van onze opleidingen. In 2019-2020 waren we nog zoekend, elke locatie en elk team deed flexibiliseren naar eigen inzicht. Om flexibilisering en gepersonaliseerd leren binnen het Alfa-college te stroomlijnen is er een visie Leren, Begeleiden en Waarderen ontwikkeld. Deze visie is schooljaar 2021-2022 afgerond en geïntroduceerd in de organisatie en wordt in 2022-2023 geïmplementeerd. Flexibilisering zorgt voor maatwerk voor de individuele student qua instroommoment, in opleidingsduur als op inhoud. Een van de doelstellingen bij het strategische speerpunt Flexibilisering is het herontwerpen en flexibel inrichten van alle opleidingen zodat passende leerroutes voor alle studenten mogelijk zijn. We zijn de komende jaren bezig om dit bij elke opleiding te realiseren. Hiervoor heeft elke opleiding een plan geschreven en wordt komende jaren uitgevoerd. In de flexibilisering zijn ook de keuzedelen meegenomen. Het keuzedelen aanbod is verbreed de afgelopen jaren. Door op iedere locatie sinds 2021-2022 te werken met een keuzedelengids is het voor studenten overzichtelijk en kunnen ze kiezen welke keuzedelen ze willen volgen, incl. de keuze voor een keuzedeel buiten de opleiding. We zijn trots op de mate van maatwerk wat nu al mogelijk is en zien uit naar de stappen die we nog gaan nemen de komende jaren.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Flexibeler onderwijs Heeft een substantieel deel van onze opleidingen een curriculum waarbij maatwerk (naar opleidingsduur en meerdere instroommomenten) mogelijk is. Bij de start van de Kwaliteitsagenda was de mate van flexibiliseren bij opleidingen heel verschillend. Om daar meer één lijn in aan te brengen is er een visie Leren, Begeleiden en Waarderen ontwikkeld. Deze visie is schooljaar 2021-2022 afgerond en geïntroduceerd in de organisatie en wordt in 2022-2023 verder geïmplementeerd.

Een inventarisatie bij elke locatie m.b.t. maatwerkmogelijkheden per opleiding heeft in november 2021 plaatsgevonden. Op alle locaties is maatwerk om te versnellen of te vertragen mogelijk op individueel niveau. Diverse opleidingen zijn gemodulariseerd waardoor er sowieso sprake is van maatwerk in het curriculum, bijv. bij ICT- en zorg opleidingen en bij CET, TI, I&E, Engineering, Infra en HT.
Bij veel opleidingen is februari ook een standaard instroommoment geworden. Nog niet bij alle opleidingen is het mogelijk om op meerdere momenten in te stromen.

In september 2022 is er opnieuw op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat de mate waarin maatwerk voor studenten mogelijk is verder is toegenomen in het afgelopen jaar. Steeds meer opleidingen bieden de studenten gelegenheid tot versnellen, vertragen en instromen op meerdere momenten. Veelal is dit maatwerk op persoonsniveau, soms op klasniveau. Dit uit zich in het zelf bepalen van de examenmomenten of stagelopen door de student.

Daarnaast zijn studenten bevraagd op hun ervaringen met maatwerk. Zie belofte hieronder ‘Zijn studenten meer tevreden over maatwerk in hun opleiding’.

Bij het thema digitale communicatie in het onderwijs is het herontwerp van de opleidingen volgens de visie op Leren, Begeleiden & Waarderen beschreven. Het herontwerp waar alle opleidingen mee bezig zijn of gaan de komende jaar heeft direct te maken met het mogelijk maken van maatwerk door flexibilisering.
  Doordat Flexibilisering een van onze strategische speerpunten is, heeft het continu aandacht. Een van de doelstellingen is het herontwerpen en flexibel inrichten van alle opleidingen zodat passende leerroutes voor studenten mogelijk zijn.
De her-ontwerptrajecten op de locaties volgens de visie op Leren, Begeleiden & Waarderen past goed in deze doelstelling en bij het verder vervolg geven van het thema flexibeler onderwijs uit de Kwaliteitsagenda.


  Kunnen studenten kiezen uit een breder aanbod aan keuzedelen waarbij studenten naast de keuzedelen van de eigen opleiding ook keuzedelen van andere opleidingen kunnen kiezen. Docenten hebben met relevante stakeholders het keuzedelen aanbod uitgebreid de afgelopen jaren. Er is op deze manier voortborduurt op de belofte van eind 2020. Zo kunnen studenten naast keuzedelen passend bij de opleiding, ook keuzedelen kiezen van andere opleidingen, bijv. het keuzedeel ‘Fotografie basis’.

Een inventarisatie per locatie heeft november 2021 plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat vanaf schooljaar 21-22 iedere locatie een keuzedelengids heeft en daarmee is er een breed aanbod van keuzedelen waarbij de student naast eigen keuzedelen ook van andere opleidingen keuzedelen kan kiezen. Dit wordt per cluster aangeboden op elke locatie. Op sommige locaties is de keuzedelengids nog niet voor alle niveaus gereed, bijv. Admiraal is een keuzedelengids niveau 2 nog niet gerealiseerd. De mate waarin studenten van andere opleidingen keuzedelen kunnen kiezen is wel verschillend – op de ene locatie zijn hier meer mogelijkheden voor dan op de andere.

In september 2022 is er opnieuw op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat alle locaties een keuzedelengids hebben met een locatie breed keuzedelen aanbod voor nu wel alle opleidingen en alle niveaus. Soms worden er aanpassingen gedaan voor specifieke groepen studenten zoals BBL of een specifieke opleiding zoals Uniform Beroepen in Hoogeveen. Ook zien we locatie overstijgend aanbod van keuzedelen in Groningen: studenten van de locaties Kardinge en Kluiverboom kunnen van beide locaties de keuzedelen kiezen.

In november 2021 geeft 59% van de studenten aan zelf keuzedelen te kunnen kiezen. In het najaar 2022 is dat 61% een toename van 2%.
  Het verbreden van het aanbod van keuzedelen heeft o.a. te maken met de inzet op flexibilisering, meer keus en maatwerk voor de studenten. Doordat Flexibilisering een van onze strategische speerpunten is, hebben de keuzedelen ook continu de aandacht.
Daarnaast is er een regiegroep keuzedelen die hier actief mee bezig is. Een aandachtspunt dat we meenemen is de communicatie over het kiezen van keuzedelen en in het bijzonder kiezen van keuzedelen buiten de eigen opleiding. We verwachten dat daarmee de tevredenheid van studenten daarover verder zal toenemen.

  Zijn studenten meer tevreden over maatwerk in hun opleiding. De meting onder studenten heeft november 2021 plaatsgevonden. Van de studenten is 31% ontevreden over de versnel- en vertraagopties en de verschillende startmomenten. In het najaar 2022 blijkt dat slechts 16% nog ontevreden is. Een daling van 15%.

We zien in 2022 t.o.v. 2021 een groei van de mogelijkheden tot maatwerk (versnellen/vertragen/ verschillende startmomenten). We zien ook dat de ontevredenheid over de maatwerkmogelijkheden is afgenomen. We merken daarnaast dat nog niet alle studenten goed op de hoogte zijn van alle maatwerkmogelijkheden. Daar is nog ruimte voor verbetering.
  Ten aanzien van de onbekendheid van maatwerk bij studenten; dit zal o.a. worden gerealiseerd door de diverse scholingen voor docenten rondom flexibilisering, zoals de leergang Onderwijsmaker. Daarin is communicatie naar studenten een structureel onderwerp. Daarmee verwachten we dat studenten ook meer geïnformeerd zullen worden over maatwerkmogelijkheden. Ook dit valt onder het strategische speerpunt Flexibilisering.

  Is het aantal crossovers (zowel multidisciplinair als multi-level) substantieel toegenomen. Een opleiding met een ‘cross-over kwalificatie’ bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer verschillende opleidingsdomeinen.

In november 2021 zijn alle locaties gevraagd naar hun crossovers. Er is een cross-over van Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen. Ook is er de opleiding CET: een cross-over tussen Engineering en bedrijfskunde. En bij Technische Informatica is er een cross-over tussen ICT en Engineering. Op alle locaties begint er meer multidisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te ontstaan, bijv. cross-overs in de vorm van projecten. Zo zijn er verschillende cross-overs tussen zorg- en welzijn opleidingen samen met technische opleidingen. Ook is te zien dat er in sommige projecten multi-level wordt samengewerkt met het hoger onderwijs.

In september 2022 is er opnieuw op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat de bestaande crossovers zijn gecontinueerd. Er is een nieuw cross-over van Voeding- en leefstijladviseur. Vooral op in projecten zijn er veel nieuwe crossovers bijgekomen. Bijv. tweedejaars studenten van Expert IT systems and devices in Groningen werken een half jaar lang multidisciplinair samen met Zorg en Engineering studenten aan zorgvraagstukken in de Health-Hub Roden. Een ander voorbeeld van een cross-over zijn de mogelijkheden binnen Breed niveau 2 in Hardenberg om multidisciplinair onderdelen van de verschillende opleidingen te volgen. Bijv. studenten Retail die bij Logistiek een certificaat voor de heftruck kunnen behalen. Of de studenten Salonmanager dame die samenwerken met studenten Multimedia design. Zo zijn er tal van voorbeelden van opleidingen die multidisciplinair en multi-level samenwerken in projecten.
  We zetten in op professionalisering van docenten, bijv. middels de leergang onderwijsmaker en ander aanbod via LONT (interne opleidingen). Deze scholingen dragen eraan bij dat docenten worden uitgedaagd om nieuw onderwijs te ontwikkelen en over grenzen van een eigen opleiding heen te kijken. Zodoende worden docenten gestimuleerd om cross-overs te ontwikkelen.

Thema Leven Lang Ontwikkelen
Zoals we al beschreven in de nulsituatie dat er een stijging is van aantal BBL-leerlingen, heeft die trend zich verder voortgezet op ieder niveau. Naast de BOL- en BBL-opleidingen is in de afgelopen jaren het aanbod van modules, trainingen en cursussen toegenomen. Die sluiten direct aan bij de opleidings- en leerbehoeften van werknemers en werkgevers maar kunnen ook gevolgd worden door werkzoekenden, inburgeraars etc. In onze regio’s ontwikkelen we een breed en toegankelijk LLO-aanbod in gezamenlijkheid met het Drenthe College en Noorderpoort. Een gezamenlijk portal daarvoor wordt in 2023 gelanceerd. LLO is bovendien een van onze strategische speerpunten en zal de komende jaren nog verder worden uitgebreid.

Thema Beloften eind 2022 Mate van realisatie van beloften Verklaring van afwijking Hoe gaan we met de beloften verder
Leven Lang Ontwikkelen Is onze Y-monitor operationeel en wordt deze door onze alumni ingevuld. Alfa-college heeft geen Y-monitor ontwikkeld zoals de belofte van eind 2020 was, maar heeft zich aangesloten bij het alumni-onderzoek van de MBO-raad.
Begin 2021 is een alumni onderzoek uitgevoerd. Het volgende onderzoek staat gepland in 2023.

In oktober 2021 is het alumnibeleid vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor de wijze van het in kaart brengen van alumni en hoe we als Alfa-college alumni blijvend kunnen betrekken. Dit doen we bijv. door het houden van alumni-arena’s en alumni uitnodigen voor een digitaal alumni netwerk van het Alfa-college. Maar ook door ze te betrekken bij het actuele onderwijs in bijv. projecten.
  We voeren het alumnibeleid uit. Het volgende alumni-onderzoek vindt plaats in 2023.
  Zijn alumni en bedrijven positief over het LLO-aanbod van het Alfa-college. Begin 2021 heeft onderzoeksbureau NIDAP een marktverkenning voor ons uitgevoerd in het kader van ontwikkeling van LLO-aanbod. Hierbij is o.a. gevraagd naar het beeld van het Alfa-college i.r.t. LLO. Bedrijven zijn enthousiast over ons LLO-aanbod. De top 3 meest positief beoordeelde aspecten zijn: de bestaande samenwerking, de betrouwbaarheid, de reisafstand van de leslocaties. Alumni zijn nog niet bevraagd omdat het LLO-aanbod in eerste instantie werd ontwikkeld voor bedrijven. Wel zijn alumni bevraagd in welk vakgebied zij interesse hebben voor een training of cursus in de toekomst. Alumni worden in 2023 bevraagd.
In kwartaal 4 2021 stond het tevredenheids- en imago-onderzoek LLO-activiteiten onder werkgevers gepland. Alfa-college heeft het Bureau Markteffect gevraagd deze meting uit te voeren. Zij gaven aan eenzelfde onderzoek te hebben uitgevoerd voor Noorderpoort. Wij hebben daarop contact gezocht met Noorderpoort en is het gezamenlijke voorstel om het onderzoek in DNA-verband verder op te pakken. Dit moet nog worden gepland. Het LLO-aanbod wordt namelijk in DNA-verband opgepakt. Zo gaan we samen een breed en toegankelijk LLO-aanbod realiseren in onze regio’s vanaf 2023. Later volgt er dan een tevredenheids- en imago-onderzoek over de LLO-activiteiten
  Doordat LLO een van onze strategische speerpunten is, heeft het continu aandacht. Een van de doelstellingen bij dit strategisch speerpunt is dat we een LLO-aanbod ontwikkelen die aansluit bij de vraag in de markt en regio. Daarvoor blijven we toetsen bij onze alumni en partners in de regio of het LLO-aanbod goed aansluit. Ook zetten we het tevredenheids- en imago-onderzoek in, samen met DNA-partners.
  Wordt aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en educatieve trajecten uitgevoerd. In de belofte wordt gesproken over opleidingsmodulen en educatieve trajecten. Onze inzet op dit gebied is gericht op korte programma’s, cursussen en modules die direct aansluiten bij de opleidings- en leerbehoeften van werknemers en werkgevers. We spelen flexibel in op de opleidingsvragen die er spelen.

Nieuwe mbo-certificaten ontwikkelen we bijv. middels een onderwijs-business development traject. Dit doen docenten van verschillende locaties samen met projectbureau KNYFE. In schooljaar 21-22 hebben een aantal docenten van de sector welzijn nieuwe modules ontwikkeld en in de markt gezet. Schooljaar 22-23 is een tweede groep gestart. Gezien de ontwikkelingen op gebied van DNA-samenwerking, is besloten om het Knyfe-traject in DNA-verband door te zetten.

Er is de afgelopen jaren een groei van aantal mbo-certificaten. In schooljaar 19-20 boden we 25 mbo-certificaten aan en in schooljaar 22-23 (voorlopig) 35. Dit jaar zijn er nog aanvragen die lopen. Ons aanbod is te vinden op: Scholing voor volwassenen (alfa-college.nl)

  Doordat Flexibilisering en LLO onze strategische speerpunten zijn, heeft het onze blijvende aandacht.

  Kunnen binnen elke opleiding studenten kiezen uit meerdere keuzedelen waarbij 1 keuzedeel ook opleidingsoverstijgend is. Zie bij het thema Flexibeler onderwijs de belofte: ‘Kunnen studenten kiezen uit een breder aanbod aan keuzedelen waarbij studenten naast de keuzedelen van de eigen opleiding ook keuzedelen van andere opleidingen kunnen kiezen’.

Sinds in ieder geval 2021 kunnen alle studenten keuzedelen kiezen waarbij een keuzedeel ook opleidingsoverstijgend is.
  Het verbreden van het aanbod van keuzedelen heeft o.a. te maken met het flexibiliseren van de opleidingen; meer keus en maatwerk voor de studenten. Doordat Flexibilisering een van onze strategische speerpunten is, heeft het maatwerk in keuzedelen ook continu de aandacht.
Daarnaast is er een regiegroep keuzedelen die hier actief mee bezig is.

Betrokkenheid studenten
Studenten zijn de corebusiness van het Alfa-college. Het is voor ons meer dan vanzelfsprekend dat de studenten centraal staan in de Kwaliteitsagenda. Studenten zullen echter de Kwaliteitsagenda niet als zodanig kennen, maar wel de uitwerkingen van de thema’s in ons dagelijkse onderwijs en hun betrokkenheid daarbij. Zo hebben de studenten in de afgelopen vier jaar van de Kwaliteitsagenda gemerkt dat de mogelijkheden voor maatwerk enorm zijn toegenomen, een van de grote veranderingen t.o.v. het schrijven van de Kwaliteitsagenda in 2018. Studenten kunnen bijv. op meerdere momenten per jaar instromen en ze kunnen de opleiding versneld doen of er langer over doen als de situatie daar om vraagt. Dit kan bv. doordat studenten zelf hun examenmomenten of stages inplannen. Ook hebben studenten meer eigen regie op het kiezen van keuzedelen, waarbij ze ook een keuzedeel kunnen kiezen dat buiten de scope van hun eigen opleiding valt, bv. de keuzedelen ‘Fotografie basis’ of ‘Droning toepassingen’ kunnen gekozen worden door alle studenten. Maatwerk zorgt voor betere aansluiting bij behoeften van studenten. Studenten zijn ook minder ontevreden over de maatwerkmogelijkheden in 2022 t.o.v. van een jaar geleden, zo blijkt uit een online-enquête. De ontwikkeling die we doormaken t.a.v. maatwerk sluit aan bij de behoeften van studenten, zo blijkt uit gesprekken met studenten. Hoewel we al grote stappen hebben gezet op het gebied van flexibiliseren de afgelopen vier jaar, is het flexibiliseren van de opleidingen nog volop aan de gang is. De komende jaren zullen de studenten daar nog meer de vruchten van gaan plukken.

Een andere verandering t.o.v. 2018 is de toegenomen individuele aandacht voor elke student die in de hoeveelheid van keuzes (aandachtspunt aan ons meegegeven door de SR) of om andere redenen extra begeleiding nodig heeft. Speciale aandacht gaat uit naar anderstaligen, Entreestudenten en niveau 2-studenten, bv. d.m.v. het Masterplan speciaal voor deze doelgroep. Vanuit dat plan is er een begeleidingsstructuur opgezet. De individuele aandacht in brede zin voor elke student van elk niveau is de afgelopen jaren flink toegenomen. De afgelopen jaren hadden we te maken met de coronapandemie. In die tijd was het juist belangrijk om individueel contact te houden met onze studenten. Maar ook in de huidige tijd waar we de consequenties van de coronapandemie nog dagelijks merken bij een deel van onze studenten, zoals problemen op gebied van welzijn of motivatie. Er zijn extra gesprekken met de student hoe het met hem gaat i.c.m. gesprekken over loopbaanbegeleiding (LOB) en burgerschap: wie wil je zijn, waar wil je naar toe, hoe ziet jouw toekomst eruit etc. De nieuwe strategische koers vanaf 2023 ‘Samen vinden we het uit’ past goed bij de insteek van de gesprekken: studenten en docenten samen en waar het kan betrekken we ook het werkveld. Studenten geven in de JOB aan tevreden te zijn over de begeleiding die ze krijgen.   
Tot slot is hybride onderwijs een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren die bij veel thema’s uit de Kwaliteitsagenda terug te vinden is. Hybride betekent voor ons onderwijs verzorgen samen met en op locaties van partners in de regio. Hierdoor ontstaan realistische, actuele en uitdagende leersituaties voor studenten. Dat zie je bv. terug bij ondernemerschap, techniek, zorg, ICT, energie en duurzaamheid. We zien het ook bij projecten, leerafdelingen (bv. bij verpleeg/verzorgingshuizen) of gildes op locaties waar studenten met beide benen in het werkveld staan en al doende leren. Door deze aansluiting ontstaan er actuele onderwijsprogramma’s. Een ruime meerderheid (in 2022 84%) van de ondervraagde studenten vindt dat ze een actueel onderwijsprogramma hebben. Dat aantal is het afgelopen jaar t.o.v. 2021 7% toegenomen.

We hebben niet alleen aandacht voor onze huidige studenten, maar zijn ook voortdurend bezig met onze toekomstige studenten. Voor onze toekomstige studenten is de afgelopen jaren ook het e.e.a. veranderd t.o.v. 2018. Bv. door de coronapandemie zijn er nieuwe manieren van het voorlichten van toekomstige studenten ontwikkeld. Er zijn online open dagen (geweest), filmpjes zijn beschikbaar gekomen van elke opleidingen, gesprekken tussen toekomstige en huidige studenten zijn mogelijk enz. Ook is het proces van aanmelden en het voeren van kennismakingsgesprekken (intake) aangescherpt en meer aangesloten op toekomstige studenten, bv. door LOB van het vo mee te nemen en daarop voort te borduren in het mbo. Dit doen we bijv. d.m.v. het Paspoort van succes. De vo-leerling vult in het paspoort in wat hij leuk vindt, waar hij goed in is, waarom hij kiest voor een bepaalde opleiding en wat hij nodig heeft voor een succesvolle start. We werken ook samen met het vo aan doorlopende leerlijnen waardoor de aansluiting tussen vo en mbo beter is, bv. bij de techniek. Op deze manieren werken we aan maatwerk en een goede aansluiting naar het mbo.

Ook houden we aandacht voor oud-studenten. Voor alumni is sinds 2018 het aanbod voor LLO toegenomen. In 2023 zal dit aanbod nog verder groeien door een gezamenlijk aanbod met Drenthe College en Noorderpoort. Daarnaast merken alumni dat we hen meer betrekken bij het huidige onderwijs. We betrekken hen bijv. bij de RIF Circulaire economie in de Creatieve en Maakindustrie en vragen hen om hun kennis te delen. Dit gebeurt ook steeds meer bij andere projecten en opleidingen. Ook zouden alumni kunnen ondersteunen in LOB. Studenten vinden het leerzaam om met alumni in contact te zijn en ook wordt zo het beroepsbeeld van huidige studenten verder aangevuld. In oktober 2021 is het alumnibeleid vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor de wijze van het in kaart brengen van de alumni en hoe we als Alfa-college alumni blijvend kunnen betrekken. In 2023 vindt er weer een alumni-onderzoek plaats waarin ze ook bevraagd gaan worden op hun ervaringen t.a.v. LLO.               

We blijven (huidige, toekomstige en oud-) studenten betrekken bij de ontwikkelingen in het Alfa-college. We zetten de studentenarena’s (studentenpanels) en andere evaluatievormen in om met de studenten in gesprek te blijven. Dit gebruiken we om ons onderwijs continu te ontwikkelen en te verbeteren. Door de afgelopen jaren aan de Kwaliteitsagenda te werken is er een verscheidenheid aan zaken veranderd voor en door studenten. De ingezette middelen zijn ten goede gekomen aan innovatief onderwijs, aan gelijke kansen voor elke student en in het bijzonder aan kwetsbare jongeren. Zo bereiden wij doelbewust, samen met partners in de regio, onze studenten voor op de samenleving van de toekomst. 

Betrokkenheid docenten
Elke themaregisseur is verantwoordelijk voor diverse thema’s met bijbehorende beloften en maatregelen uit de Kwaliteitsagenda. Ondanks dat een themaregisseur gepositioneerd is op één locatie, is de Kwaliteitsagenda integraal opgepakt o.a. door alle thema’s een plek te geven in de locatieplannen. Deze locatieplannen worden weer vertaald naar teamplannen en zodoende wordt in elk team aan een of meerdere thema’s van de Kwaliteitsagenda gewerkt. Docenten en andere medewerkers van het Alfa-college spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen en zodoende in het realiseren van de beloften uit de Kwaliteitsagenda voor en met onze studenten.    

De grootste verandering in de afgelopen jaren in denken en doen van onze medewerkers is het flexibiliseren van de opleiding en daarmee het bieden van meer maatwerkmogelijkheden voor studenten. Dit vinden we essentieel in het kader van gelijke kansen voor iedere student. We zien in het Alfa-college dat het tempo van flexibiliseren per locatie en per opleiding verschillend is maar er ligt een gezamenlijke doelstelling waar naar toe gewerkt wordt, namelijk dat alle opleidingen herontworpen en flexibel zijn ingericht voor 2028. Dit met ondersteuning van beleidsmedewerkers van Onderwijs & Kwaliteitszorg. Daarmee worden de passende leerroutes voor de individuele student nog belangrijker de komende jaren en zetten we de lijn die ingezet is vanuit de Kwaliteitsagenda afgelopen jaren voort. Ook raakt de flexibilisering aan de ontwikkeling van onderwijs dat gevolgd kan worden door externen. Er zijn afgelopen jaren vele modules ontwikkeld door onze medewerkers en in de markt gezet. Zoals de module ‘Digitale vaardigheden basis’ of ‘Zorginnovatie en technologie’. Deze ontwikkeling van LLO-onderwijs doet het Alfa-college samen met Noorderpoort en Drenthe College. In 2023 lanceren de scholen een gezamenlijk LLO-aanbod en -portal. Ook dit vraagt anders denken en doen van onze medewerkers.      

De betrokkenheid van docenten en andere medewerkers is groot bij vele andere thema’s uit de Kwaliteitsagenda. De projecten en activiteiten die beschreven zijn in het overzicht van de beloften in bijlagen 1a en 1b zijn alleen mogelijk met en door de betrokkenheid van onze medewerkers. Bij de thema’s techniek, energie en duurzaamheid, ondernemerschap en healthy ageing zijn docenten samen met partners in de regio aan de slag om actueel, uitdagend en aantrekkelijk onderwijs te realiseren voor en met onze studenten. Ook hier vinden we samen zo belangrijk, ‘samen vinden we het uit’. Zo is er de Start-up City in Groningen waar op het thema ondernemerschap mbo-studenten samenwerken met hbo-studenten aan projecten van lokale ondernemers en de gemeente Groningen. Ook werken docenten samen met lokale gemeenten om bv. voor inburgeraars passende leerroutes te verzorgen.        

Op individueel niveau gaat het om de gesprekken met studenten door docenten/coaches over hun loopbaan en hun rol in de maatschappij als burger en werknemer. De nieuwe visie op Leren, Begeleiden en Waarderen helpt docenten in deze gesprekken. Ook gaat het in individuele gesprekken over doorstromen naar een andere opleiding (mbo of hbo) na diplomering. Het stukje nazorg na het afronden van de opleiding heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen. Een thema die niet expliciet in de Kwaliteitsagenda stond maar past wel in oog hebben voor kwetsbare jongeren en iedereen gelijke kansen bieden. Nazorg nemen we dan ook mee in de plannen voor de komende jaren. Ook gaat er speciale aandacht uit naar studenten die (dreigen) uit (te) vallen (VSV/thuiszitters) of die extra begeleiding nodig hebben bij de generieke vakken of in de BPV. Docenten werken samen met welzijnsinstellingen en ons eigen Loopbaancentrum. Het Loopbaancentrum werkt bijv. ook met studenten samen om te zorgen dat elke student de opleiding van zijn of haar keus kan volgen zonder dat er een financiële belemmering is. Op dit moment zijn er dan ook geen signalen van studenten die niet hun gewenste opleiding kunnen volgen door financiën.                    

Ook zijn er onderzoeken in de periode 2019-2020 uit de Kwaliteitsagenda uitgevoerd door docenten en beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteitszorg. De onderzoeken hebben een vervolg gekregen in 2021-2022. Zoals onderzoek naar interne doorstroom. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld om de interne doorstroom te bevorderen. Deze aanbevelingen zijn vervolgens per locatie omgezet in een plan van aanpak en geïmplementeerd in de afgelopen periode. Ook is er onderzoek gedaan naar VSV met aanbevelingen in de eindrapportage. Daarmee zijn locaties aan de slag. In 2022 werd opnieuw onderzoek gedaan naar VSV. De uitkomsten daarvan worden in 2023 gepresenteerd. We gebruiken de aanbevelingen om ons plan verder uit te breiden om de VSV verder terug te dringen. Ook gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek voor evt. aanpassingen in ons beleid. Op die manier zijn het geen afgeronde onderzoeken of maatregelen in brede zin vanuit de Kwaliteitsagenda, maar blijven we zaken ontwikkelen en continu verbeteren. Nog niet altijd zien we de cijfers direct positiever worden met de extra aandacht die er is, maar we verwachten wel dat dat op langere termijn zichtbaar wordt.        

Zo zijn er nog meer thema’s uit de Kwaliteitsagenda die direct raken aan de werkzaamheden en betrokkenheid van onze docenten en andere medewerkers. Alle voorbeelden zijn te lezen in het overzicht van de beloften in bijlagen 1a en 1b. De inzet van docenten en andere medewerkers is daarmee ontzettend belangrijk en waardevol, niet alleen om ambities uit de Kwaliteitsagenda te realiseren maar vooral voor onze studenten. Om hen gelijke kansen te bieden, aan te sluiten bij wat ze nodig hebben en uit te dagen in innovatieve en realistische leeromgevingen.

Betrokkenheid partners in de regio
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de realisatie van de ambities uit de Kwaliteitsagenda nooit zonder actieve participatie van partners in de regio lukt. Veel voorbeelden zijn al genoemd. We zijn blij met de betrokkenheid van en constructieve samenwerking met alle bedrijven, instellingen en overheden.                 

Zoals beschreven is een grote verandering t.o.v. 2018 het hybride onderwijs. Het gaat bij hybride onderwijs om studenten die bij de partners aan het leren zijn d.m.v. projecten. Bij aanvang van de Kwaliteitsagenda stond dit nog in de kinderschoenen maar het is nu eigenlijk ‘gewoon’ geworden bij onze opleidingen dat er samengewerkt wordt met partners in de regio. Niet alleen als het gaat om stages, maar juist ook om projecten en leermogelijkheden, zoals leerafdelingen bijv. in de zorg (bijv. bij Saxenburgh of het UMCG). Ook zijn er diverse projecten waar multidisciplinair en multi-level wordt samengewerkt, bv. bij de IT-Hub waarbij werkveld (bijv. TVM/Unigarant), overheid (gemeente Hoogeveen) en mbo-, hbo- en wo-studenten samenwerken. Ook betrekken we onze partners actief bij het vernieuwen en ontwikkelen van opleidingen. Dit hebben we bv. bij een aantal techniekopleidingen gedaan (bijv. Commercieel Energie Technicus en Technische Informatica). Ook in het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen worden leerbedrijven in de regio betrokken (bijv. Bouwmensen of Installatiewerk NL). Op die manier is het onderwijs up-to-date en worden studenten goed voorbereid op de samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst.               

Voor thema’s als thuiszitters, inburgeraars en laaggeletterden is juist ook de gemeente als samenwerkingspartner onmisbaar. Ook die samenwerking is veranderd in de afgelopen jaren. We zijn elkaar meer gaan opzoeken en intensiever gaan samenwerken. Zo is er een project in het kader van laaggeletterdheid ‘taal op de werkvloer’ dat werken en taalonderwijs combineert bv. voor medewerkers op een pluimveebedrijf. Onderwijs aanbieden onder de nieuwe inburgeringswet was een uitdaging die we gezamenlijk zijn aangegaan. Dat heeft tot nu toe geresulteerd in diverse nieuwe trajecten sinds 2022. Ook werken we samen met overheid en andere instanties voor de doelgroep thuiszitters. Ook werken we samen met overheid en partners in de regio bij het ontwikkelen van de Energiehub050. Zo werken we gezamenlijk en met studenten aan de vraagstukken rondom de energietransitie. Het is ook steeds meer samen leren; de docent leert bij in de actuele context en de student leert ook op die plek. Expertise wordt uitgewisseld tussen docent, partners in de regio en studenten. Het leren van eenieder staat centraal om tot nieuwe innovaties en ontwikkelingen te komen voor de vraagstukken van nu en in de toekomst.

Deze voorbeelden zijn een gedeelte van alle samenwerkingen met onze partners in de regio. Andere voorbeelden zijn te lezen in het overzicht van de beloften in bijlagen 1a en 1b. De samenwerking met partners in de regio is onlosmakelijk verbonden aan het realiseren van al die beloften in onze Kwaliteitsagenda. Samen stellen we de student centraal en dragen we doelbewust bij aan de samenleving van morgen.

Betrokkenheid interne stakeholders

Studentenraad
Naast alle individuele studenten die op een manier te maken krijgen met de uitwerking van de Kwaliteitsagenda, betrekken we onze Studentenraad (SR) actief bij de Kwaliteitsagenda. Dit is ontstaan bij de start van de Kwaliteitsagenda waarbij de SR is gevraagd om mee te denken over relevante thema’s. Voor de SR was dat bijv. jongeren in een kwetsbare positie of de afstemming met het bedrijfsleven. En ook gedurende de looptijd van de Kwaliteitsagenda spreekt het CvB, de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren samen met de coördinator van de Kwaliteitsagenda een tot twee keer per jaar met de SR over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De SR ontvangt het document waarmee ook het CvB geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 1a, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We spreken elk jaar met de SR over de beloften die goed lopen maar ook over de bedoeling van beloften en gaan we in gesprek over wat we gaan doen.

Zo is ook in 2022 de Kwaliteitsagenda besproken met de SR. De SR was erg tevreden dat er zoveel beloften gerealiseerd zijn: dat we doen wat we beloven. Wat ze ook zien in het voortgangsdocument is dat de termen ‘student’ bij het mbo en ‘leerling’ bij vmbo/havo consequent goed zijn gebruikt. Voor de SR een belangrijk punt van aandacht, de positionering van de mbo-student. Een van de thema’s die de SR met extra belangstelling heeft gevolgd is de afstemming met het bedrijfsleven. Daarvan ziet de SR de verandering op de locaties van de afgelopen jaren: er is steeds meer les op locaties van bedrijven of bedrijven komen in de school. Dit wordt als prettig ervaren. Ook hebben we gesproken over de beloften die nog niet volledig zijn afgerond, hoe we daar aan werken en hoe we daar een vervolg aan geven in 2023. Ook hebben we gesproken over het koppelen van de Werkagenda mbo aan de nieuwe strategische koers. Dit is voor de SR een logische stap.

De SR heeft aangegeven de betrokkenheid en samenwerking op het gebied van de Kwaliteitsagenda als prettig te hebben ervaren in de afgelopen jaren. Wij waarderen de betrokkenheid van de SR enorm, hij is voor ons een belangrijke stakeholder de afgelopen jaren. We blijven in gesprek met elkaar bijv. over de ontwikkeling van de Werkagenda mbo.

Ondernemingsraad
Los van de geweldige inzet door opleidingsteams, individuele docenten en andere medewerkers van het Alfa-college, is de Ondernemingsraad (OR) een belangrijke stakeholder voor ons. Bij aanvang van de huidige Kwaliteitsagenda heeft de OR thema’s zoals LLO en flexibilisering op de agenda gezet en volgt deze met interesse. De OR ziet een stijgende lijn in de ontwikkelingen en resultaten op deze thema’s. Ook hebben we in het najaar van 2022 gesproken met de OR over het werken met de Werkagenda mbo vanaf 2023. Daarbij wordt de inhoud van de Werkagenda mbo gekoppeld aan de nieuwe strategische koers van het Alfa-college. De OR moedigt deze werkwijze aan.

De OR spreekt jaarlijks met de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren en met de coördinator van de Kwaliteitsagenda over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De OR ontvangt het document waarmee ook het CvB geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 1a, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er door een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. De OR volgt met interesse en kritische blik de ontwikkelingen van de Kwaliteitsagenda en geeft gevraagd en ongevraagd feedback op deze voortgang. Ook in 2022 zijn we met elkaar in gesprek geweest bijv. over de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de huidige thema’s van de Kwaliteitsagenda en tevens bij het ontwikkelen van de Werkagenda mbo voor het Alfa-college. De OR geeft het advies mee om bijv. in studentenarena’s de studenten te bevragen op merkbare veranderingen in het Alfa-college op de thema’s uit de Kwaliteitsagenda. Maar ook om op die manier input te krijgen voor de Werkagenda mbo van zowel studenten maar daar ook opleidingsteams actief bij te betrekken. 

We zijn blij met en waarderen de positief kritische samenwerking met de OR de afgelopen jaren. De aandachtspunten die benoemd worden, nemen we mee in de periode die voor ons ligt. 

Raad van Toezicht
Bij de monitoring van de Kwaliteitsagenda betrekken we tevens onze Raad van Toezicht (RvT) als stakeholder. De RvT is bij aanvang van de Kwaliteitsagenda betrokken als stakeholder in het proces van het ontwikkelen en tot stand komen van de strategische koers, waar de Kwaliteitsagenda direct op aan sluit. De RvT volgt met belangstelling en is tevreden over de voortgang van de realisatie van de Kwaliteitsagenda. De RvT ontvangt daarvoor het document waarmee ook het CvB geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 1a, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We informeren de RvT op deze wijze jaarlijks over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren gaat over deze voortgang in gesprek met de onderwijscommissie van de RvT.

Met de RvT is in 2022 gesproken over de beloften die nog niet volledig zijn gerealiseerd op december 2022 en hoe dit vervolgd wordt in 2023. De RvT is tevreden over de wijze waarop hij is meegenomen in de voortgang van de Kwaliteitsagenda en ziet meerwaarde in het verdiepende gesprek hierover in de onderwijscommissie. De RvT is positief over de manier waarop de Kwaliteitsagenda in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen (m.n. de coronapandemie) een versnelling heeft kunnen laten zien, zoals op digitalisering en in de volle breedte over de mate waarin de afspraken zijn gerealiseerd. Aan de beloften die nog niet volledig zijn gerealiseerd wordt gewerkt in 2023 en waar het kan worden ze verder meegenomen in de Werkagenda mbo. Een wenselijke stap aldus de RvT. De RvT is ook positief over de samenhang tussen de Werkagenda mbo, de geactualiseerde strategische koers en Alfa-Kompas. Een aandachtspunt wat de RvT het Alfa-college meegeeft is de kwantificeerbaarheid van de afspraken in de Werkagenda mbo.

De positief kritische blik van de RvT en het meedenken over de Kwaliteitsagenda in de afgelopen jaren vinden we belangrijk en waarderen we. De input van de RvT nemen we mee in de periode die voor ons ligt. 

Verantwoording middelen
Uit deze bijlage blijkt dat de meeste beloften zijn gerealiseerd. De bijbehorende maatregelen zijn uitgevoerd zoals ze zijn beschreven in onze Kwaliteitsagenda of zijn in aangepaste vorm uitgevoerd waar dat nodig was. De middelen zijn ingezet in overeenstemming met onze begroting. In deel B van dit jaarverslag zijn de financiële middelen verantwoord.

Bijlage 11: NPO-gelden

In 2022 zijn ten behoeve van onze studenten, onze docenten en ons onderwijs wederom extra middelen ingezet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit betrof een voorzetting en uitbreiding van de in 2021 ingeslagen weg om verdere studievertraging en -achterstanden bij onze studenten te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Het gaat om de volgende financieringsstromen:

Bekostiging Ontvangen 2021 Besteed 2021 Ontvangen 2022 Besteed 2022 Te besteden 2023
Corona-enveloppe € 1.365.000 € 552.129 € 4.298.000 € 3.413.672 € 1.697.199
Extra instroom studenten studiejaar 2020-2021 € 2.275.000 € 108.000 € 0 € 1.571.000  
Compensatie verlagen cursusgeld € 349.000 € 349.000 € 750.000 € 750.000  
Subsidies          
Regeling IOP € 548.000 € 548.000      
Regeling EHK € 2.613.000 € 2.613.000      
Regeling EBEN € 597.040 € 52.131   € 544.909  

De bekostigde NPO-middelen uit 2021 en 2022 zijn niet in subsidieregelingen gegoten en aan het NPO toegevoegd voor een totaalbedrag van € 7.850.000,-. Een deel van deze middelen wordt nog ingezet in 2023. Het NPO omvat ook de zgn. corona-enveloppe, bestaande uit de opslag Lumpsum voor extra maatregelen begeleiding/ondersteuning, Devices in het mbo, Begeleiding studenten en de opslag Lumpsum referentie raming. De geplande en gerealiseerde inzet van de corona-enveloppe, tot dusver, is als volgt: 

Corona-enveloppe Gepland in 2021 (plan) Besteed in 2021 Gepland in 2022 (plan) Besteed in 2022 Gepland in 2023 (plan)
Soepele in- en doorstroom € 629.327 € 296.670 € 1.746.249 € 2.042.810 € 658.501
Welzijn Studenten € 412.891 € 161.271 € 910.441 € 979.108 € 541.131
Ondersteuning/begeleiding stages € 91.441 € 69.217 € 249.804 € 359.681 € 128.563
Jeugdwerkloosheid € 24.523 € 2.899 € 70.197 € 32.073 € 42.305
Overig (overhead) € 0 € 22.072 € 0 € 0 € 0
Nog te bestemmen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal € 1.158.182 € 552.129 € 2.976.691 € 3.413.672 € 1.370.500

De opstart van het NPO kwam in 2021 langzaam op gang. Dit kwam doordat de voorgenomen activiteiten, als gevolg van de stijgende Corona-infecties en nieuwe lockdown niet plaats konden vinden of omdat vacatures niet ingevuld konden worden. In 2022 is de inzet op het NPO wel volgens plan verlopen en is tevens de vertraagde inzet van 2021 grotendeels ingelopen. Dit is tussentijds gemonitord en in de reguliere P&C-cyclus gerapporteerd aan het management van de locaties en het CvB. De voortgang van de acties verloopt binnen alle thema's goed en min of meer volgens verwachting. Dit geldt ook voor het bereik van de beoogde doelgroep over alle thema’s. De medezeggenschap heeft in 2021 ingestemd met het NPO-plan. Er zijn in de uitvoering geen grote aanpassingen geweest binnen acties of afwijkingen ten opzichte van de vier thema’s. Er is geen sprake geweest van nieuwe acties ten opzichte van het initiële plan en tussentijds nieuwe instemming van de medezeggenschap was dan ook niet nodig. Door de onderwijsteams van het Alfa-college zijn door de locaties en bedrijfsvoering zo’n 115 plannen gestart of gecontinueerd vanuit 2021. Gemiddeld heeft dit over 2022 geleid tot de inzet van zo’n 75 extra FTE, voornamelijk binnen het onderwijs en in de begeleiding en ondersteuning van studenten. Bij docenten dragen kleinere klassen en extra ondersteuning in de klas bij aan het verlagen van de werkdruk. Ondanks deze extra inzet ervaren we bij een deel van onze studenten nog wel aandachtspunten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sociaal gedrag van studenten of leerachterstanden bij sommige generieke vakken die kunnen leiden tot studieverlenging. Voor de NPO-gelden die in 2021 en 2022 niet zijn ingezet is voor 2023 een bestemmingsreserve aangemaakt á € 3.202.251. Een deel van de NPO-activiteiten zullen van daaruit doorlopen tot medio 2023. Dit betreft circa 90 plannen en een extra inzet van circa 75 medewerkers in het eerste half jaar.

Subsidiebudget NPO

1. Extra begeleiding en nazorg MBO (EBEN)
De interventies die in het kader van deze regeling zijn ingezet om laatstejaars studenten tot 27 jaar al dan niet met een grote kans op jeugdwerkloosheid extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk. Er zijn in Groningen meerdere activiteiten uitgevoerd gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stages, waaronder een stagemarkt waar ruim 1.000 studenten aanwezig waren. Ook zijn voorlichtingen georganiseerd door uitzendbureaus aan zo’n 400 studenten, door verschillende werkgevers en door het Talentperron. Binnen de locatie Hardenberg zijn 42 klassen in het laatste schooljaar bezocht door een docent om de mogelijkheden voor nazorg kenbaar te maken. Ditzelfde geldt voor locatie Boumaboulevard, waar ca. tien groepen laatstejaars Entree en niveau 2 zijn bezocht en voorlichting hebben gekregen over nazorg.

Ook is ingezet op nazorg voor gediplomeerde schoolverlaters met mogelijk een grote kans op jeugdwerkloosheid. In dit kader zijn uiteenlopende activiteiten ondernomen gericht op 432 oud-studenten. Zo is ingezet op het nabellen van afgestudeerde oud-studenten om na te gaan of zij werk hadden of een vervolgopleiding volgden en of ze behoefte hadden aan nazorg. Mede als gevolg van de toegenomen economische groei en krapte op de arbeidsmarkt blijkt dat de meeste oud-studenten werk hebben gevonden. Een deel van hen was gestart met een vervolgopleiding. Behoefte aan intensievere nazorg was er in mindere mate. In die gevallen heeft een vervolggesprek plaatsgevonden of is contact gezocht met een loopbaanadviseur of is er contact gezocht met een samenwerkingspartner. De regeling stimuleert ook de samenwerking in en met de arbeidsmarktregio daar waar het nazorg betreft. Samen met partners als werkgevers, centrumgemeenten, RMC’s en andere ROC’s zijn plannen opgesteld gericht op een warme overdracht van gediplomeerde studenten van school naar werk, naar de gemeentelijke dienstverlening of naar een vervolgopleiding.

 2. Nazorg mbo
Voor de jaren 2022/2023 en 2023/2024 is er door het Ministerie van OCW wederom een subsidieregeling ingesteld aan de mbo-instellingen voor nazorg aan gediplomeerde oud-studenten met een moeilijke start op de arbeidsmarkt. Deze regelingen loopt tot 31 december 2023 resp. 31 december 2024. Voor de eerste periode is subsidie aangevraagd en toegekend. De uitvoering en verantwoording van activiteiten zal plaatsvinden in en over 2023.  

Door de Ministeries van OCW en SZW wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de voorstellen uit het 'IBO Jongeren met Afstand tot de Arbeidsmarkt' en de maatregelen uit de 'Aanpak Jeugdwerkloosheid vanaf 2025' om te zetten in wet- en regelgeving met bijbehorende structurele financiering. Het doel van het wetsvoorstel is de kansengelijkheid onder de jongeren te bevorderen. Zodat meer (kwetsbare) jongeren doorleren of duurzaam aan het werk komen. Uitgangpunt is een integrale aanpak van school naar werk, waarbij de scholen en gemeenten intensief samenwerken. Binnen het Alfa-college gaan we onze organisatie en aanpak van nazorg daarop voorsorteren, in samenspraak met onze samenwerkingspartners.

Bijlage 12: MBO-Studentenfonds

Sinds 1 augustus 2021 is het mbo-studentenfonds ingesteld. Na een pilot, is dit fonds - als onderdeel van het verbeteren van de rechtspositie van de mbo-student - in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) verankerd sinds 1 augustus 2021. Jaarlijks ontvangt onze instelling daar een bedrag voor ter grote van € 250.000 via de lumpsum. Uiteindelijk is slechts € 147.408 benut om aanvragen vanuit het fonds te ondersteunen, bestaande uit € 138.193 aan leermiddelen en € 9.215 aan personeelskosten. Het resisterende deel, groot € 102.592, is helaas onbenut teruggevloeid in de algemene middelen. Tijdens dit schooljaar wordt onderzocht of dit onbenutte geld kan worden ingezet ten behoeve van alle studenten van het Alfa-college, door b.v. aanschaf van leermiddelen die in bruikleen worden gegeven of gratis keuzedelen.

In schooljaar 2021 – 2022 hebben 294 studenten zich gemeld bij het MBO-studentenfonds met het verzoek tot financiële- of materiele ondersteuningen. Hieronder volgt per doelgroep een toelichting.

Studentenraad
Voor deze doelgroep zijn geen aanvragen geregistreerd. Dat komt omdat het Alfa-college de vergoedingen van studenten, die actief zijn in de studentenraad, op een andere wijze heeft ingericht. De vergoedingen die zij ontvangen komen dan ook niet ten laste van het fonds.

Bestuurlijke/maatschappelijke activiteiten
Afgelopen jaar zijn er voor deze categorie twee aanvragen binnengekomen. Beide aanvragen zijn door de toetsingscommissie afgewezen. Eén aanvraag was van een student die zelf als lid actief was in studentenraad en in de veronderstelling verkeerde, dat haar aanstelling kon worden gebracht onder deze categorie. Deze aanvraag is afgewezen, omdat werkzaamheden voor de eigen instelling zijn uitgesloten onder deze categorie vallen. Bovendien werden haar werkzaamheden al op een andere wijze vergoed. De andere aanvraag is afgewezen omdat de student, ook na een verzoek van de commissie, heeft nagelaten deze te onderbouwen met relevant bewijsmateriaal. Deze aanvraag is geannuleerd.

Minderjarige BOL-studenten
289 studenten hebben een verklaring van Stichting leergeld (of daarmee vergelijkbare verklaring) van de woongemeente aangeleverd. Met dit bewijs hebben zij recht op het ter beschikking stellen van alle leermiddelen die als verplicht zijn voorgeschreven door de opleiding. Daaronder vallen o.a. boeken & licenties, laptop, kleding en reiskosten. Eén aanvraag in deze categorie is afgewezen omdat het hier ging om een aanvraag van een vavo-leerling met een inschrijving op basis van de uitbestedingsregeling. De aanvrager moet daarom de ondersteuningsaanvraag doen bij de ingeschreven vo-school. Rijksbekostigde vavo-studenten kunnen wel beroep doen op het fonds.

Ad.4 Studievertraging en hardheidsclausule
Met betrekking tot studievertraging op grond van ziekte heeft de commissie één aanvraag getoetst en afgewezen. Om voor een financiële vergoeding in aanmerking te komen moet een student zijn ingeschreven voor een bol-opleiding en moet de student aantoonbaar alle studiefinancieringsmogelijkheden hebben opgebruikt. De student in kwestie was ingeschreven bij een bbl-opleiding en voldeed derhalve niet aan de voorwaarden, zodat de aanvraag is afgewezen.

Op basis van de hardheidsclausule hebben 5 student een financiële compensatie ontvangen. In alle 5 gevallen ging het om asielzoekers, waarvan de aanvraagprocedure om statushouder te worden nog niet was opgestart of bevestigd. Deze mensen vallen, zolang zij nog niet in de aanvraagprocedure  zitten, onder de “brood, bed en water-regeling” en beschikken niet over financiële middelen. Deze studenten krijgen daarom vanuit het fonds de reiskosten naar school-locatie vergoed en de overige leermiddelen. Zodra ze in de procedure zitten worden deze kosten grotendeels door het AZC vergoed. Het gaat hier dus altijd om een tijdelijke periode. Deze werkwijze is afgestemd met OCW en goed bevonden.

Het is jammer dat we de toegekende middelen niet volledig hebben kunnen ingezet. Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

 • De voorwaarden om een uitkering in materiaal of financiële vergoeding vanuit het fonds te doen, zijn strak omschreven. Voor twee onderdelen in de regeling is er mogelijkheid zelf nader in te vullen. Dat is enerzijds via de hardclausule en anderzijds via de categorie 2 aanvragen (de 18- BOL student). Bij het toepassen van de hardheidsclausule heeft de toetsingscommissie vrijheid, zolang wordt gehandeld binnen algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals zorgvuldigheid en gelijkheid. Omdat het aantal aanvragen met betrekking tot deze buitencategorie beperkt blijft tot enkelen per jaar, zal onderzocht worden hoe we studenten beter en anders kunnen informeren.
 • Als instelling hebben we vrijheid om het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor het fonds op een andere wijze in te zetten. Zolang alle aanvragen van studenten die een recht hebben op een vergoeding uit het fonds maar worden gehonoreerd, mag het overgebleven geld ten goede komen aan alle overige studenten. Dat gaan we doen door extra laptops aan te schaffen, voor studenten die een tijdelijke laptop nodig hebben ter overbrugging van (financiële) problemen. Verder zal onderzocht worden of deze overblijvende middelen gebruikt kunnen worden om leermiddelen aan te schaffen die aan studenten in bruikleen ter beschikking worden gesteld. Zolang dit niet discriminerend is, maar voor alle studenten geldt, is dit een mogelijk en onderzoek waardig.
 • We brengen de mogelijkheden van het mbo-studentenfonds nadrukkelijker onder de aandacht van studenten, o.a. in de communicatie die tijdens een “open dag” wordt verspreid onder de aspirant-studenten en ouders en door een gezamenlijke campagne met de andere roc’s die deelnemen in het noordelijk mbo-studentenfonds.

Uitkeringen mbo-studentenfonds

Omschrijving   Aantal studenten Totaal van de toekenningen in € Gemiddelde hoogte van de toekenningen in €
Studenten die lid zijn van een studentenraad als bedoeld in artikel 8a.1.2 WEB, van een andere door het bevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur of van het bestuur van een studentenorganisatie van
enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid
  Aanvragen geen
Toekenningen geen
   
Studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt   Aanvragen 1 Toekenningen 0    
Studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden
waarover de student geacht wordt zelf te beschikken
  Aanvragen 290 Toekenningen 289 137.193  475 
Studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen   Aanvragen 5
Toekenningen 5
1.000  200 
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.