Spring naar inhoud

Staat van Baten en Lasten over 2022

​Staat van Baten en Lasten over 2022

    12-31-2022   begroting 2022   12-31-2021
    EUR   EUR   EUR
  Baten          
3.1 Rijksbijdragen  122.430.410     116.801.335     116.234.655 
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  1.749.090     2.035.811     1.473.919 
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden  1.209.474     811.454     1.071.844 
3.4 Baten werk in opdracht van derden  4.802.686     2.549.300     3.945.821 
3.5 Overige baten  3.500.533     2.691.200     2.644.500 
             
  Totaal baten  133.692.193     124.889.100     125.370.739 
             
  Lasten          
4.1 Personeelslasten  104.440.395     97.156.306     93.959.072 
4.2 Afschrijvingen  8.101.100     8.045.251     7.446.788 
4.3 Huisvestingslasten  7.309.663     7.177.902     6.821.585 
4.4 Overige lasten  15.013.337     15.474.425     13.384.566 
             
  Totaal lasten  134.864.495     127.853.885     121.612.011 
             
             
  Saldo Baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering  1.172.302-    2.964.785-    3.758.728 
             
             
6 Financiële baten en lasten  579.012-    635.000-    636.204-
             
8 Resultaat deelnemingen  10.527-      148.892-
             
  Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering  589.539-    635.000-    785.096-
             
  Totaal resultaat  1.761.841-    3.599.785-    2.973.632 
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.