Spring naar inhoud

Model G

Model G

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
       
Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 EBEN21029 31/03/21 Ja
Instructeursbeurs 2021 1176884-1 19/08/21 Ja
Instructeursbeurs 2022 100000255-1 22/08/22 Nee
Lerarenbeurs 2021 1166150-1 27/07/21 Ja
Lerarenbeurs 2022 1308785-1 20/12/22 Ja
Lerarenbeurs 2022 1279899-1 20/09/22 Ja
Lerarenbeurs 2022 1278796-1 22/08/22 Nee
Nazorg mbo 2022/2023 NMBO22019 28/02/22 Nee
Zij-instroom 2020 div* div* Ja
Zij-instroom 2021 div* div* Nee
Zij-instroom 2022 100000279-1 09-21-2022 Nee
Zij-instroom 2022 100000238-1 08-22-2022 Nee
Zij-instroom 2022 100000192-1 06-21-2022 Nee
Zij-instroom 2022 100000178-1 05-20-2022 Nee
Zij-instroom 2022 100000152-1 04-15-2022 Ja

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag v/d toewijzing ontvangen t/m 2021 totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar Saldo per 1-1-2022 Ontvangen in 2022 totale subsidiabele kosten in 2022 Te verrekenen per 31-12-2022
      EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007* 1190735 05-23-2017  1.951.521   1.951.521   6.377.588   346.463 
                   
Totaal      1.951.521   1.951.521   6.377.588  346.463 

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing v/d Ontvangen
t/m 2021
totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar Saldo per 1-1-2022 Ontvangen in 2022 totale subsidiabele kosten in 2022 Saldo per 31-12-2022
      EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                   
Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003** 28408537 06-16-2021  1.465.280   421.268   155.486   309.115   219.792   572.765   284.706 
Regionaal investeringsfonds mbo RIF22024 RIF22024 10-31-2022  1.013.803 
Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg FLEX20002 09-17-2020  500.000   300.000   176.575   123.425   41.344   82.081 
Totaal      2.979.083   721.268   332.061   432.540   219.792   614.109   366.787 
     
     
*Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.951.521
Lasten Alfa-college -4.136.052  
'in kind' bijdrage partners -2.587.998  
Totale lasten -6.724.051  
Overige (subsidie)bijdragen   1.583.000
Lasten Alfa-college   -2.553.052
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   0
     
**Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003    
Ontvangsten (Min. van OCW)   641.060
Lasten Alfa-college -489.687  
'in kind' bijdrage partners -238.564  
Totale lasten -728.251  
Overige (subsidie)bijdragen   133.333
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.