Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van onze leer- en werkgemeenschap, het Alfa-college. 2022 is het  laatste jaar van de strategische beleidsperiode “samen ondernemend leren”, waarin wij ons, samen met onze studenten en partners, richtten op de realisatie van onze drie koersuitspraken:

  1. Samen bereiden wij onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.
  2. Samen werken wij aan een sterke regio.
  3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.

In dit jaarverslag laten we zien op welke manieren en met wie wij aan de realisatie van onze strategische koers hebben gewerkt, en met welk resultaat. Dit doen wij aan de hand van onze strategische speerpunten: leven lang ontwikkelen, flexibilisering, duurzaamheid, digitalisering en  vitaliteit.

Wij zijn trots op de resultaten die wij in 2022 hebben bereikt en op de vele mooie voorbeelden van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van onze speerpunten en koersuitspraken.
De komende jaren zetten we onze koers voort, zie ook: Onze strategische koers: Samen vinden we het uit! - YouTube

Wij blijven investeren in het ontwikkelen van het talent van onze studenten, een sterke regio en een betere wereld. We blijven ook werken vanuit onze waarden vertrouwen, verbinden en ondernemen, zie ook onze mooie voorbeelden op www.samenvindenwehetuit.nl
Rechtuit het hart bouwen wij samen met onze studenten en partners vanuit de praktijk aan de toekomst. Samen vinden wij het uit.

Wij wensen u veel leesplezier!

College van Bestuur

Wim Moes, voorzitter
Enno van der Werff, lid

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.